BLOG

(Foto von Tirachard Kumtanom von Pexels) Utwory, zdjęcia i obrazy znalezione w Internecie, również te w bazach zdjęć i dzieł fotograficznych, z reguły stanowią czyjąś własność, a ich wykorzystywanie bez zezwolenia lub bez zachowania warunków zezwolenia (np. ujawnienie autora na zdjęciu) stanowi naruszenie praw autorskich. Jak opisywaliśmy w artykule Naruszenia praw autorskich w Internecie – metody obliczenia odszkodowania w Niemczech z dnia 19.01.2021 poszkodowany ma prawo domagać się od naruszającego, który działał w zawioniony sposób odszkodowania obliczonego… View Article