BLOG

(Foto: Nubia Navarro (nubikini), Pexels.com) Zarys problematyki Wiele polskich firm transportowych wykonuje transport drogowy osób samochodami o łącznej dopuszczalnej masie do 3,5 tony oraz łącznej ilości miejsc siedzących do 9, tj. 8 + 1 przez terytorium Niemiec bądź wewnątrz Niemiec (tzw. przewozy kabotażowe) przy z góry wyznaczonej regularnej trasie (tzw. przejazdy liniowe; niem.: Linienverkehr) lub jako przewozy okazjonalne (niem. Gelegenheitsverkehr). Praktyka pokazuje, że wielu… View Article

(Fot.: pexels.com) Dokumentem, który wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Niemczech jest Federalny Plan dotyczący Szlaków Komunikacyjnych (niem. Bundesverkehrswegeplan 2030), w skrócie BVWP 2030. Wytycza on kierunki w polityce transportu i jest najważniejszym instrumentem w zakresie planowania infrastruktury transportowej kraju. W dokumencie tym uwzględnione zostały zarówno już istniejące sieci transportowe, jak i nowe projekty dróg, kolei, a także dróg wodnych. BVWP 2030 obejmuje zarówno koszty… View Article

25 lip 2018

(Fot.: ©VRD – stock.adobe.com) Zastrzegamy, że poniższy artykuł nie stanowi, ani nie zastępuje wyczerpującej porady prawnej, lecz jest jedynie ogólnym zarysem sytuacji. Ocena indywidualnych sytuacji może odbiegać od przedstawionych schematów i wymaga każdorazowej analizy prawnej dokonanej przez wykwalifikowanego prawnika. Przedsiębiorcy zakładający działalność w Niemczech, często zwracają się do nas z zapytaniem, czy posiadanie siedziby na terenie Niemiec upoważnia ich do wskazywania na niemieckie pochodzenie ich produktów. Nie da się zaprzeczyć,… View Article

(Fot.: psdesign1 – stock.adobe.com) Setki tysięcy właścicieli samochodów marki Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Seat oraz Mercedes padły ofiarą tak zwanej manipulacji wskaźników emisji spalin, w związku z czym silniki diesla, które miały spełniać wymogi normy EURO5, nie spełniają jej. Wiele z tych osób nadal nie jest tego faktu świadoma, a przede wszystkim nie ma świadomości tego, że ich auto ma przez to mniejszą wartość rynkową i co za tym idzie, przysługuje im odszkodowanie od producenta… View Article

(Fot.: pexels.com) Teksty reklamowe i zdjęcia produktów publikowane na stronach eSklepu są tymi czynnikami, które wyróżniają sklep spośród wielu innych, prowadzą do polepszenia wyników wyszukiwania w Internecie oraz raty konwersji. Często są one efektem istotnych nakładów na profesjonalną kampanię zdjęciową lub działalność agencji reklamowych. Kopiowanie tego typu treści przez konkurencję odczuwane jest przez właścicieli eSklepów jako kradzież. Pojawia się pytanie, jak temu zapobiec. Naruszenie prawa… View Article

(Fot.: benjaminnolte –stock.adobe.com) Nie będzie dla nikogo nowością fakt, że niemiecki rynek transportowy został zawłądnięty, a przynajmniej zdominowany przez firmy transportowe z Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnymi liderami rynku niemieckiego nie są więc już Niemcy, a stali się nimi Polacy, Czesi, Litwini, a ostatnio również Bułgarzy i Rumuni. Fakt ten powoduje, że niemieckie organizacje skupiające lokalne przedsiębiorstwa transportowe starają się wywrzeć możliwie jak największą presję na władze regionalne oraz federalne, w celu… View Article

(Fot.: pexels.com) Prawa konsumenta w przypadku uzasadnionej reklamacji są różnorodne. Konsumenci byli w niemieckim orzecznictwie długo traktowani w sposób dalece uprzywilejowany. Często natrafiamy na sytuacje, w których konsumenci w sposób stanowczy wysuwają nieuzasadnione roszczenia. Prawa z tytułu rękojmi Kupującemu przysługują następujące prawa w przypadku uzasadnionej reklamacji: a. wykonanie uzupełniające, b. odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny oraz c.odszkodowanie lub zwrot daremnych nakładów. Wykonanie uzupełniające Kupujący będący… View Article

(Fot.: pexels.com) Powtarzające się pytania operatorów eSklepów wiążą się z ustawową odpowiedzialnością za wady produktu. Stosunkowo często okazuje się, że regulacje prawne wykluczają rozwiązania, które sprzedawcy chcieliby zastosować. Przykładowo można wymienić chęć ograniczenia okresu rękojmii do pół roku w przypadku artykułów używanych lub nałożenia na konsumenta obowiązku odesłania towaru na jego koszt. Rękojmia a gwarancja W pierwszej kolejności należy rozróżnić dwa, często mylone uprawnienia… View Article

(Fot.: pexels.com) Ogólna podstawa prawna czasu pracy kierowców ciężarówek w Niemczech Przy określaniu czasu pracy kierowców ciężarówek należy wziąć pod uwagę zarówno czas jazdy, jak i czas odpoczynku, ponieważ mimo, iż czas odpoczynku nie jest wliczany do czasu pracy, stanowi podstawę regulacji przez prawodawcę. Czas pracy kierowców regulowany jest przez § 21a ustawy o czasie pracy oraz rozporządzenie WE 561/2006 i przepisy AETR. Rzeczone przepisy dokładnie określają… View Article

(Fot.: pexels.com) Co do zasady mediacja to zorganizowane postępowanie, w którym uczestniczą przynajmniej dwie strony, które dobrowolnie dokładają starań, aby osiągnąć porozumienie i rozstrzygnąć spór korzystając z pomocy bezstronnej i wykwalifikowanej osoby trzeciej w postaci mediatora. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu porozumienia, przy jednoczesnym powstrzymaniu się od wyrażania swojej opinii w zakresie ewentualnego rozwiązania sporu. Główne zalety przeprowadzenia mediacji zamiast postępowania sądowego Mediacja jest… View Article

  • 1
  • 2