BLOG

(Foto von Pixabay von Pexels) Kwestia związana z ustanowieniem zabezpieczenia roszczeń związanych z wykonaniem umowy o roboty budowlane została szeroko opisana we wpisie z 30 sierpnia 2017 roku pod tytułem „Zabezpieczenie roszczeń inwestora w niemieckim prawie budowlanym”. Niniejszy wpis dotyczy problematyki zwrotu takiego zabezpieczenia. Zwrot zabezpieczenia – przyczyna Zabezpieczenie roszczeń jest przewidziane na wypadek, gdyby… View Article