BLOG

(Fot.: pexels.com) Zmiany w prawie podatkowym w roku 2017 W 2017 roku w Niemczech wchodzą w życie zmiany w prawie podatkowym oraz w kwotach wolnych od podatków. Osoby fizyczne, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Niemiec lub osoby, które przebywają w Niemczech na stałe (tj. dłużej niż 183 dni w roku podatkowym) podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.  Temu obowiązkowi podlegają także osoby, które nie posiadają w Niemczech stałego miejsca zamieszkania lub pobytu… View Article

(Fot.: pexels.com) Podatek dochodowy od osób prawnych czyli niemiecki Körperschaftssteuer  Podatkiem dochodowym od osób prawnych (Körperschaftsteuer) obciążone są spółki posiadające osobowość prawną tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – GmbH, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne -AG oraz inne organizacje takie jak: spółdzielnie, stowarzyszenia bez osobowości prawnej, fundacje, stowarzyszenia ubezpieczeń wzajemnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium Niemiec. Wymienione spółki podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Na spółki… View Article

(Fot.: pexels.com) Podatek dochodowy (tzw. Einkommenssteuer) Prawo podatkowe w Niemczech wyznaczają ustawy krajowe, ustawy poszczególnych landów oraz statuty komunalne, które są wydawane przez gminy. Najważniejszą ustawą podatkową jest jednak Ordynacja podatkowa, która określa zasady postępowania podatkowego (wyznacza podstawy opodatkowania, określa jakie podatki mają być w Niemczech egzekwowane. Jest też źródłem przepisów karno-skarbowych, do których należy sięgnąć w przypadku sporów.). Ponadto przepisy prawa podatkowego w Niemczech… View Article