BLOG

(Foto von Pixabay von Pexels) Odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niemiecka spółka Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH), na którą decyduje się coraz większa ilość polskich przedsiębiorców. Niewątpliwą korzyścią z funkcjonowania spółki jest znaczące ograniczenie odpowiedzialności właściciela. Istotny wzrost bezpieczeństwa powoduje fakt, iż w przypadku, gdy firma nie utrzyma się na rynku, właściciel ryzykuje jedynie utratę wkładów do spółki, a nie całego swojego majątku. Niemniej jednak warto zwrócić… View Article

(Fot.: pexels.com) Podatek dochodowy (tzw. Einkommenssteuer) Prawo podatkowe w Niemczech wyznaczają ustawy krajowe, ustawy poszczególnych landów oraz statuty komunalne, które są wydawane przez gminy. Najważniejszą ustawą podatkową jest jednak Ordynacja podatkowa, która określa zasady postępowania podatkowego (wyznacza podstawy opodatkowania, określa jakie podatki mają być w Niemczech egzekwowane. Jest też źródłem przepisów karno-skarbowych, do których należy sięgnąć w przypadku sporów.). Ponadto przepisy prawa podatkowego w Niemczech… View Article