BLOG

(Fot.: pexels.com) Podstawową formą aktywności przedsiębiorców na rynku jest prowadzenie działalności gospodarczej. Została ona uregulowana przez niemieckiego ustawodawcę w niemieckim kodeksie handlowym (Handelsgesetzbuch – dalej: HGB). Pojęcie działalności gospodarczej (Gewerbe) nie zostało zdefiniowane wprost w ustawie, jednak można je wyprowadzić z § 1 ust. 2 HGB. Z Gewerbe mamy do czynienia w przypadku “samodzielnej, odpłatnej, skierowanej na mnogość umów, występującej w stosunkach zewnętrznych działalności w sferze gospodarczej”…. View Article

(Fot.: pexels.com) Regulacje niemieckiego prawa spółek handlowych są znacznie zbliżone do tych, które uwzględnia polskie prawo handlowe. Prawo niemieckie również różnicuje dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej na osobowe oraz kapitałowe, jednak w sposób odmienny niż w prawie polskim dokonywana jest w jego przypadku klasyfikacja. Zgodnie z niemieckim prawem wyróżnia się spółkę komandytową, jawną, partnerską, cywilną, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne…. View Article

(Fot.: pexels.com) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej przewidzianych przez niemieckie prawo spółek handlowych. Warto podkreślić, że jest to też jedna z najchętniej wybieranych form prowadzenia własnego biznesu w Niemczech. Co ważne, niemiecka spółka z o.o. posiada osobowość prawną, może zatem pozywać, być pozywaną, czy też nabywać rzeczy na własność itp. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może stworzyć dowolna liczba wspólników, przy czym możliwe… View Article

Fot.: pexels.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Wypada podkreślić, że jest to także atrakcyjna forma prowadzenia biznesu dla obcokrajowców. Przepisy niemieckie nie przewidują bowiem w tym zakresie żadnych ograniczeń, dlatego też polscy przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na poszerzenie działalności na rynek niemiecki lub po prostu rozpoczęcie nowej działalności na tym rynku. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności… View Article

Fot.: pexels.com Omawiając problematykę form prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech należy podkreślić, że nie jest ona uregulowana w ramach jednego aktu prawnego. Kodeks cywilny, czyli BGB reguluje status prawny spółki cywilnej. Z kolei regulacje dotyczące spółki jawnej, komandytowej i cichej znajdują się w Handelsgesetzbuch, czyli Kodeksie Handlowym. Wreszcie, osobne akty prawne stanowią o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej, spółce partnerskiej oraz spółce komandytowo-akcyjnej. Prawo… View Article