BLOG

20 sty 2020

(Foto von Matthias Zomer von Pexels) Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na często powracające pytania dotyczące zastosowania niemieckiej Ustawy o wprowadzaniu do obrotu, wycofywaniu z obrotu i przyjaznej dla środowiska utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej ElektroG), która została znowelizowana w maju 2019. Czy produkty posiadające oświetlenie ledowe podlegają ustawie ElektroG? Tak, § 3 nr 1 ElektroG definiuje urządzenia elektryczne jako urządzenia, których działanie jest uzależnione od zasilania prądem elektrycznym lub… View Article

(Foto von Burak K von Pexels) Kwestie związane z odpadami elektrycznymi reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), która została wdrożona do niemieckiego systemu prawnego Ustawą o wprowadzaniu do obrotu, wycofywaniu z obrotu i przyjaznej dla środowiska utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (niem. Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und… View Article