PRAWO

Porady Prawne

Dzięki wieloletniej praktyce i doświadczeniu jesteśmy ekspertami w wielu branżach, dzięki czemu potrafimy naszym klientom szybko i profesjonalnie doradzić, bez potrzeby dopiero zapoznawania się ze specyfiką ich działalności. Jesteśmy zespołem specjalistów, który pomaga polskim firmom i przedsiębiorcom na terenie Niemiec. Posiadamy gotowe i przepracowane rozwiązania prawne, dlatego z góry możemy ocenić szanse prawne naszych Klientów i zaproponować tym samym najdogodniejsze prawne, ale i ekonomiczne rozwiązanie danego sporu.

Udzielamy porady prawnej w zakresie dopuszczalności wprowadzania produktów na rynek niemiecki lub oferowania usług na tutejszym rynku. Badamy możliwość wystąpienia kolizji wybranej domeny, nazwy firmy lub logo ze starszymi prawami własności intelektualnej. Oceniamy dopuszczalność stosowania znaków lub wzorów zastrzeżonych na rzecz podmiotów trzecich ze względu na wyczerpanie praw, wskazanie na kompatybilność produktów, ograniczenie używania wyłącznie do celu naprawy itp.

Reprezentujemy w sporach sądowych o zabezpieczenie, odszkodowanie lub postępowaniach egzekucyjnych o udzielenie informacji. W przypadku otrzymania upomnienia od konkurencji badamy sytuację faktyczną i prawną, doradzamy dobór najlepszej taktyki i reprezentujemy w sporze z upominającym. Mamy na swoim koncie liczne sukcesy w sporach z przedsiębiorstwami światowej sławy reprezentowanymi przez renomowane kancelarie.

Lista najważniejszych usług:

 1. Porady prawne w zakresie dopuszczalności wprowadzenia produktu/usługi do obrotu,
 2. Porady prawne w zakresie dopuszczalności akcji marketingowych,
 3. Rejestracja znaku towarowego lub wzoru w urzędach narodowych lub EUIPO,
 4. Dochodzenie praw z tytułu naruszenia własności intelektualnej lub przepisów o nieuczciwej konkurencji,
 5. Obrona przed roszczeniami o zaniechanie, udzielenie informacji, odszkodowanie i zwrot kosztów adwokackich upomnienia,
 6. Reprezentacja sądowa w postępowaniach w trybie przyspieszonym i zwykłym, oraz w postępowaniach egzekucyjnych.
Jolanta Krzemińska - pomoc prawna dla polaków niemcy

mec. Jolanta Krzemińska

Pomagamy w sporządzaniu projektów umów na wdrożenie, zakup oprogramowania lub jego dystrybucję, a także umów abonamentowych w językach polskim, niemieckim i angielskim, a także wspieramy w prowadzeniu negocjacji. Doradzamy i reprezentujemy w sporach o wynagrodzenie lub roszczenia z tytułu wad, niespełnienia wymogów lub opóźnień. Oferujemy kompleksową obsługę i pomoc prawną dla sklepów internetowych działających we własnej witrynie lub na platformach sprzedażowych, włączając sporządzenie tekstów prawnych takich jak regulamin, polityka prywatności, polityka zwrotów, czy nota redakcyjna.

Doradzamy i reprezentujemy w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych takich jak: sporządzenie dokumentacji RODO dla firmy, umowy powierzenia przetwarzania danych, cena legalności przetwarzania danych osobowych, w tym podwykonawstwa przez firmy spoza UE, reakcja na żądania osób, których dane dotyczą, reakcja w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, komunikacja z urzędami nadzoru i reprezentacja sądowa.

Lista najważniejszych usług:

 1. Sporządzanie umów wdrożeniowych na zakup oprogramowania, dystrybucję lub abonamentowych,
 2. Doradztwo oraz reprezentacja sądowa i pozasądowa w przypadku sporów,
 3. Kompleksowa porada prawna dla sklepów internetowych,
 4. Kompleksowa porada prawna i reprezentacja w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 5. Negocjowanie i zawieranie umów, których przedmiotem jest oprogramowanie z kontrahentami w języku polskim, niemieckim lub angielskim,
 6. Reprezentacja sądowa i pozasądowa w przypadku sporów,
 7. Zabezpieczenie sklepów internetowych od strony prawnej,
 8. Zapewnienie spełnienia wymogów w zakresie ochrony danych osobowych.
Jolanta Krzemińska - pomoc prawna dla polaków niemcy

mec. Jolanta Krzemińska

Prowadzimy procesy i negocjacje z największymi europejskimi podmiotami sceny transportowej i spedycyjnej. Posiadamy szeroką wiedzę w zakresie prawa transportowego, w tym w zakresie przewozu osób i towarów oraz zasad zawierania i wykonywania umów transportowych. Świadczymy usługi prawne związane z regulacjami dotyczącymi łańcucha dostaw, odpowiedzialnością cywilną oraz zarządzaniem ryzykiem związanym z transportem.

Od lat udzielamy pomocy prawnej małym, średnim i dużym firmom transportowym oraz innym podmiotom z branży TSL. Do naszych klientów należą firmy transportu kołowego, kolejowego oraz lotniczego. Dzięki przeprocesowaniu setek zagadnień dotyczących branży transportowej posiadamy bardzo bogate doświadczenie, dzięki czemu potrafimy szybko i profesjonalnie doradzić klientom w ich problemach prawnych na terenie Niemiec.

Lista najważniejszych usług:

 1. Reprezentacja w sporach sądowych i pozasądowych,
 2. Negocjacje z kontrahentami,
 3. Zawieranie umów na stałe zlecenia transportowe,
 4. Tworzenie transportowych OWU,
 5. Reprezentacja przed niemieckimi organami ścigania (Policja, BALM (byłe BAG)),
 6. Procedury odzyskiwania nadpłaconego myta,
 7. Windykacja należności.
Miłosz Trojan - porady prawne dla Polaków w Niemczech

mec. Miłosz Trojan

Ilona Gurgsdies - pomoc prawna niemcy

mec. Ilona Gurgsdies

Oferujemy pomoc prawne i podatkowo-prawne od podpisania NDA i LOI, przez proces badania przedsiębiorstwa docelowego, planowanie struktury transakcji i negocjowanie umowy. Jesteśmy doświadczonymi doradcami, którzy zapewniają kompleksową obsługę w zakresie zakupu przedsiębiorstwa, w tym prawo do dysponowania nieruchomościami oraz zatrudnienia, a także prawo do wykorzystywania znaków towarowych.

Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przeprowadzić Klientów przez kompleksowe transakcje nabycia, sprzedaży lub przekształcenia przedsiębiorstwa w sposób systematyczny i z zachowaniem najlepszych praktyk. Do kręgu naszych Klientów w tym zakresie należą średnie i duże przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, usługowej i handlowej.

Lista najważniejszych usług:

 1. Sporządzanie i negocjowanie umów i innych tekstów prawnych typu NDA, LOI, umowa nabycia przedsiębiorstwa (share deal lub asset deal) z uwzględnieniem optymalnego zabezpieczenia sytuacji prawnej klienta,
 2. Badanie przedsiębiorstwa docelowego pod kątem prawnym,
 3. Planowanie struktury transakcji.

 

Jolanta Krzemińska - pomoc prawna dla polaków niemcy

mec. Jolanta Krzemińska

Miłosz Trojan - porady prawne dla Polaków w Niemczech

mec. Miłosz Trojan

Oferujemy porady i pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego i architektonicznego, w tym wszelkich procedur administracyjnych, wniosków o pozwolenia na budowę, odwołań do organów administracyjnych, a także zagadnienia związane z użytkowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Pomagamy naszym klientom w odzyskiwaniu należności i wszystkich związanych z nimi zagadnień prawnych i finansowych.

Od lat skutecznie obsługujemy w tej dziedzinie przedsiębiorców każdego gabarytu zarówno w ich roli jako zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy, w związku z czym posiadamy na tym polu ogromne doświadczenie i ekspertyzę. Korzystając z naszych usług, nasi klienci mogą mieć pewność, że ich interesy zostaną zabezpieczone.

Lista najważniejszych usług:

 1. Doradzanie w zakresie prywatnego prawa budowlanego i architektonicznego,
 2. Kompleksowa porada i reprezentacja we wszelkich sporach sądowych i pozasądowych natury budowlanej,
 3. Negocjowanie i zawieranie umów oraz kontraktów budowlanych zgodnie z BGB i VOB/B,
 4. Kompleksowa porada i reprezentacja w sprawach dotyczących roszczenia o wynagrodzenia i honoraria, wady i roszczenia gwarancyjne oraz gwarancje budowlane.
Paweł Szlucho - pomoc prawna w Niemczech

mec. dr Paweł Szlucho

Nasza wiedza i doświadczenie obejmuje wszystkie aspekty związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, delegowaniem, płacami  i wieloma innymi kwestiami związanymi z prawem pracy. Pomagamy w zakresie sporządzania zasad zatrudnienia i ustaleń oraz w tworzeniu strategii obrony w przypadku spraw o odszkodowanie.

Nasza kancelaria jest w stanie zapewnić Klientom profesjonalną pomoc prawną i doradztwo w zakresie prawa pracy, a także w zakresie reprezentacji pracodawców. Doradzamy przedsiębiorstwom zajmujących się outsourcingiem pracowników jak i wszelkich innych branż, które zatrudniają pracowników. Specjalizujemy się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.

Lista najważniejszych usług:

 1. Kreujemy umowy o pracę jak i kontrakty menedżerskie,
 2. Pomagamy w rozwiązywaniu umów o pracę i ochronie przed zwolnieniem,
 3. Doradzamy przy delegowaniu pracowników,
 4. Doradzamy przy użyczaniu pracowników tymczasowych.
Paweł Szlucho - pomoc prawna w Niemczech

mec. dr. Paweł Szlucho

Dostarczamy wsparcie w zakresie wszelkich postępowań sądowych, negocjacji umów i porad prawnych. Zajmujemy się tworzeniem dokumentacji dotyczącej wszelkich spraw związanych z prawem gospodarczym i spółek handlowych, a także doradztwem w zakresie zarządzania spółkami.

Nasza kancelaria od lat miała i ma przyjemność towarzyszyć i wspierać prawnie Klientów od ich pierwszych kroków na rynku niemieckim. Klientom, którzy trafili do nas z ideą założenia ich niemieckiego podmiotu towarzyszymy w ich dalszym rozwoju, służąc stałą poradą prawną na tle prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu na tym polu, jesteśmy w stanie szybko i pewnie doradzać w podejmowanych decyzjach.

Lista najważniejszych usług:

 1. Zakładanie i przejmowanie spółek handlowych na terenie Niemiec,
 2. Pełna obsługa pomoc prawna w zagadnieniach i ewentualnych sporach na tle prawa gospodarczego i spółek handlowych,
 3. Przeprowadzanie za pomocą zewnętrznych polskojęzycznych niemieckich notariuszy aktów notarialnych wszelkiego pokroju,
 4. Asysta przy wszelkich formalnościach inter-korporacyjnych z poziomu niemieckiego podmiotu,
 5. Likwidacja spółek
Miłosz Trojan - porady prawne dla Polaków w Niemczech

mec. Miłosz Trojan

Sebastian Kowalczyk - pomoc prawna dla Polaków Niemcy

mgr. Sebastian Kowalczyk

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i prawne dla firm i organizacji zajmujących się międzynarodowymi transakcjami handlowymi. Pomagamy w radzeniu sobie z wszelkimi problemami prawnymi, jakie pojawiają się w obrocie handlowym pomiędzy krajami, a także doradzamy w kwestiach dotyczących regulacji i przepisów prawa międzynarodowego.

Nasza kancelaria doradza Klientom przy zawieraniu międzynarodowych umów z uwzględnieniem prawa niemieckiego, Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (tzw. Konwencja Wiedeńska), regulacji konwencji CMR, konwencji Montrealskiej oraz innych regulacji typu Incoterms®. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych z tego rodzaju umów, reprezentujemy naszych klientów na wszelkich etapach sporów, czy to przedsądowych i negocjacyjnych jak również sporów sądowych, tudzież arbitrażowych.

Lista najważniejszych usług:

 1. Sporządzanie i uczestnictwo w negocjacji międzynarodowych umów (na bazie prawa niemieckiego, Konwencji Wiedeńskiej, konwencji CMR, konwencji Montrealskiej, uwzględniających Incoterms® etc.),
 2. Prowadzenie negocjacji oraz sporów pozasądowych oraz sądowych i arbitrażowych, których podstawą są roszczenia z umów międzynarodowych.
Miłosz Trojan - porady prawne dla Polaków w Niemczech

mec. Miłosz Trojan

Paweł Szlucho - pomoc prawna w Niemczech

mec. dr. Paweł Szlucho

Jolanta Krzemińska - pomoc prawna dla polaków niemcy

mec. Jolanta Krzemińska

Doradzamy w prawie ruchu drogowego, głównie w przypadku potrzeby regulacji szkód komunikacyjnych. Forsujemy roszczenia naszych klientów dotyczące m.in. zwrotu kosztów napraw, kosztów ekspertyz, ubytków na zdrowiu i mieniu oraz wszelkich innych kosztów powstałych w wyniku kolizji. W temacie regulacji szkód prowadzimy negocjacje i spory zarówno ze stronami zdarzenia jak i ich ubezpieczalniami. Ponadto doradzamy w tematach prawa pozwoleń do uczestniczenia w ruchu pojazdów oraz prawa wykroczeń.

Nasze doświadczenie wraz z wiedzą merytoryczną pozwala nam na skuteczne zapewnienie skutecznej obrony naszym Klientom. Zapewniamy również pełne wsparcie w postępowaniach sądowych, wykonując wszelkie czynności prawne w celu obrony Klienta.

Lista najważniejszych usług:

 1. Zaspokajanie roszczeń po wypadku komunikacyjnym (pozasądowe i sądowe dochodzenie roszczeń),
 2. Roszczenia o zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym,
 3. Prawo karne drogowe,
 4. Prawo o ruchu drogowym, w szczególności kwestie dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami i zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 5. Prawo o wykroczeniach.
Ilona Gurgsdies - pomoc prawna niemcy

mec. Ilona Gurgsdies

Oferujemy wsparcie w zakresie wszystkich aspektów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, od przygotowania dokumentacji i opracowania planu restrukturyzacji do reprezentacji w sądzie. Reprezentujemy wierzycieli w trakcie wstępnego postępowania upadłościowego z ustanowionym syndykiem tymczasowym lub zarządem własnym. Pomagamy w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości w zakresie dochodzenia wierzytelności wobec upadłego i obrony przed roszczeniami wzajemnymi syndyka, a także udzielamy porad na rzecz zarządu upadłego w zakresie jego odpowiedzialności i ewentualnego wsparcia w postępowaniu upadłościowym.

Naszym celem jest pomoc prawna w przywróceniu stabilności finansowej i zapewnienie dalszych szans na sukces Klienta. Oferujemy usługi na najwyższym poziomie, aby pomóc wyjść z sytuacji upadłości lub restrukturyzacji.

Lista najważniejszych usług:

 1. Kompleksowa porada prawna i reprezentacja w każdej fazie postępowania,
 2. Zgłoszenie roszczeń do tabeli wierzytelności i sądowe dochodzenie roszczeń,
 3. Dochodzenie praw do uprzywilejowanego zaspokojenia,
 4. Wgląd do tabeli wierzytelności, udział w posiedzeniu kontrolnym, reprezentacja w komisji wierzycieli.
Jolanta Krzemińska - pomoc prawna dla polaków niemcy

mec. Jolanta Krzemińska

Miłosz Trojan - porady prawne dla Polaków w Niemczech

mec. Miłosz Trojan

Oferujemy kompleksowe usługi, w tym: obsługę prawną, skuteczne działania zmierzające do odzyskania długów, reprezentację przed sądem, negocjacje z dłużnikami, egzekwowanie należności, a także doradztwo finansowe. Prowadzimy zarówno tzw. windykację miękką jak i twardą. Posiadamy możliwość wszczęcia wszystkich cywilno-prawnie dopuszczalnych działań windykacyjnych.

Jesteśmy wykwalifikowanym zespołem specjalistów w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i karnego, który pomaga firmom i przedsiębiorcom na terenie Niemiec w uzyskaniu należnych im pieniędzy. Przed rozpoczęciem działań, każdorazowo przeprowadzamy z naszymi klientami ocenę roszczenia oraz szanse jego prawnie i ekonomicznie najskuteczniejszego przeforsowania.

Lista najważniejszych usług:

 1. Pozasądowe dochodzenie roszczeń,
 2. Przeprowadzanie sądowych procedur upominawczych,
 3. Prowadzenie postępowań sądowych,
 4. Prowadzenie przymusowego postępowania egzekucyjnego,
 5. Zawieranie porozumień dotyczących płatności ratalnych.
Ilona Gurgsdies - pomoc prawna niemcy

mec. Ilona Gurgsdies

Zapraszamy do kontaktu

Oferujemy pomoc i porady prawne dla Polaków w Niemczech. Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie.

Odwiedź nas, zadzwoń lub napisz

Skontaktuj się →