PODATKI

DORADZTWO PODATKOWE

Reprezentowanie interesów podatkowych Klientów jest bardzo różnorodne i rozgrywa się na wielu płaszczyznach. Zajmujemy się pomocą w minimalizowaniu obciążeń podatkowych i rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z podatkami. Obok doradztwa podatkowego w Niemczech, planowanych przedsięwzięć gospodarczych, przedmiotem naszej działalności jest również reprezentowanie klientów przed urzędami skarbowymi.

Międzynarodowe prawo podatkowe i przygotowywanie dokumentacji cen transferowych

Oferujemy doradztwo podatkowe w Niemczech dotyczące różnych aspektów międzynarodowej polityki podatkowej, w tym zarządzanie podatkami i optymalizację struktur podatkowych, a także przygotowanie dokumentacji cen transferowych, która jest wymagana przez różne jurysdykcje podatkowe na całym świecie. Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym dla podmiotów międzynarodowych i dostarczamy kompleksowe usługi doradcze, pomagając naszym Klientom w zmniejszeniu zobowiązań podatkowych i zwiększeniu zysków.

Zajmujemy się:

 • doradztwo podatkowe w zakresie realizacji inwestycji zagranicznych w Niemczech,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
 • monitoring audytów podatkowych w środowisku międzynarodowym.

Rozliczanie płac i doradztwo w zakresie systemów wynagrodzeń

Doradcy podatkowi zajmują się kompleksowym rozliczaniem wynagrodzeń, w tym zarządzaniem podatkami, ubezpieczeniami i innymi składnikami płacowymi, jak również doradztwem w zakresie optymalizacji systemu wynagrodzeń dla celów podatkowych i finansowych. Rozumiemy, że zadowolenie pracowników naszych Klientów jest bardzo ważne, dlatego staramy się w pełni wykorzystywać możliwości, jakie pojawiają się w obszarze wynagrodzeń.

Zajmujemy się:

 • doradztwem w zakresie podatku od wynagrodzeń i prawa ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do pracowników,
 • dostarczaniem przejrzystych i użytecznych analiz w zakresie wynagrodzeń,
 • sporządzaniem różnego rodzaju zaświadczeń do przedłożenia w urzędach i sądach,
 • opracowywaniem i przygotowywaniem projektów umów z zakresu prawa pracy.

Roczne sprawozdania finansowe i bieżąca księgowość

Nasi doardcy podatkowi zajmują się szczegółową analizą danych finansowych, wsparciem w zakresie wszelkich kwestii podatkowych, a także przygotowaniem i składaniem właściwych deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z urzędami skarbowymi. Nasze usługi bieżącej księgowości obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych, wycenę aktywów i zobowiązań oraz zarządzanie należnościami i zobowiązaniami. Zapewniamy również pełne wsparcie w zakresie audytów i weryfikacji ksiąg rachunkowych.

Zajmujemy się rachunkowością:

 • przy użyciu systemu DATEV, jak również bazując na systemach SAP naszych klientów,
 • cyfrowo i niezależnie, w sposób zweryfikowany jakościowo i wiarygodnie,
 • z zastosowaniem wyodrębniania centrów kosztów, planowania płynności finansowej, list propozycji płatności oraz obliczeń planistycznych.

Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i wycena przedsiębiorstw

Oferujemy pomoc w zakresie planowania strategicznego i identyfikowaniu wyzwań, a także w wypracowaniu rozwiązań, które sprawią, że firma staje się bardziej skuteczna i dochodowa. Dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi profesjonalistów możemy zapewnić wysoką jakość usług w zakresie: analizy finansowej, audytu, tworzenia strategii, planowania i budowania struktur organizacyjnych, tworzenia budżetów i planów finansowych, optymalizacji kosztów, pomocy przy przygotowywaniu ofert przetargowych oraz wyceny przedsiębiorstw.

Pomagamy w m.in.:

 • sporządzaniu raportów dot. skapitalizowanej wartości czystego dochodu w oparciu o S1 IDW,
 • przygotowaniu kalkulacji płynności oraz analiz wskaźnikowych,
 • systematyzowaniu bieżącej księgowości i uzupełnianiu jej o konta miejsc powstawania kosztów.

Wsparcie w ramach kontroli podatkowych

Doradcy podatkowi zajmują się reprezentowaniem podatników w postępowaniach podatkowych, składaniem odwołań i zażaleń, a także doradztwem merytorycznym w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Udzielając wsparcia w ramach kontroli podatkowych zapewniamy przygotowanie niezbędnych dokumentów i wniosków oraz profesjonalne i skuteczne składanie odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą pojawić się w jej trakcie.

Regularnie udzielamy wsparcia podczas:

 • kontroli podatkowych przedsiębiorstw działających na skalę międzynarodową, w szczególności kontroli cen transferowych,
 • audytów w zakresie podatków od wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych,
 • oględzin w ramach kontroli podatku VAT.

Reprezentacja podatkowa i deklarowanie podatków

Nasze usługi obejmują pomoc w ubieganiu się o zwolnienia podatkowe, zarządzaniu zobowiązaniami podatkowymi i doradztwie w zakresie zmian prawa podatkowego. Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących ich obowiązków podatkowych, a także w składaniu deklaracji w wymaganym terminie. Oprócz planowania przedsięwzięć biznesowych, nasze działania koncentrują się w głównej mierze na całościowej reprezentacji interesów względem organów podatkowych.

Zajmujemy się:

 • optymalizacją podatkową i składaniem deklaracji w odniesieniu do wszystkich typów podatków w Niemczech,
 • reprezentacją przed niemieckimi urzędami skarbowymi i sądami finansowymi,
 • deklarowaniem i strukturyzacją podatkową w środowisku międzynarodowym, z uwzględnieniem następstw za granicą.

Doradztwo podatkowe w Niemczech – Dlaczego My?

Nasze biuro podatkowe wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, głęboką wiedzą ekspercką oraz wieloletnim doświadczeniem w branży. Zrozumienie specyfiki działalności każdego klienta pozwala nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie, zapewniając optymalizację podatkową oraz bezpieczeństwo finansowe.

Zapraszamy do współpracy

Jeśli szukasz profesjonalnego doradztwa podatkowego w Niemczech, które pomoże Ci zredukować obciążenia podatkowe i zabezpieczyć Twoje interesy finansowe, skontaktuj się z nami. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby dostarczyć Ci kompleksowe wsparcie i doradztwo na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu

Oferujemy usługi doradztwa podatkowego w Niemczech. Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie.

Odwiedź nas, zadzwoń lub napisz

Skontaktuj się →