BLOG

E-Faktury: Obowiązkowe od przyszłego roku W ramach ustawy o możliwościach rozwoju (Wachstumschancengesetz), firmy w Niemczech wkrótce będą zobowiązane do wystawiania i wysyłania faktur drogą elektroniczną, do innych firm z siedzibą w Niemczech, w sektorze business-to-business (B2B). Stawia to nowe wyzwania przed przedsiębiorcami, dostawcami oprogramowania oraz doradcami podatkowymi. Zwalczanie Oszustw w Podatku VAT Wprowadzenie obowiązku elektronicznego… View Article

(Foto von Pixabay von Pexels) Odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niemiecka spółka Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH), na którą decyduje się coraz większa ilość polskich przedsiębiorców. Niewątpliwą korzyścią z funkcjonowania spółki jest znaczące ograniczenie odpowiedzialności właściciela. Istotny wzrost bezpieczeństwa powoduje fakt, iż w przypadku, gdy firma nie utrzyma się na rynku, właściciel ryzykuje jedynie utratę wkładów… View Article

(Fot.: pexels.com) Odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niemiecka spółka Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH), na którą decyduje się coraz większa ilość polskich przedsiębiorców. Niewątpliwą korzyścią z funkcjonowania spółki jest znaczące ograniczenie odpowiedzialności właściciela. Istotny wzrost bezpieczeństwa powoduje fakt, iż w przypadku, gdy firma nie utrzyma się na rynku, właściciel ryzykuje jedynie utratę wkładów… View Article

(Fot.: pexels.com) Zmiany w prawie podatkowym w roku 2017 W 2017 roku w Niemczech wchodzą w życie zmiany w prawie podatkowym oraz w kwotach wolnych od podatków. Osoby fizyczne, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Niemiec lub osoby, które przebywają w Niemczech na stałe (tj. dłużej niż 183 dni w roku podatkowym) podlegają nieograniczonemu… View Article

(Fot.: pexels.com) Podatek dochodowy od osób prawnych czyli niemiecki Körperschaftssteuer  Podatkiem dochodowym od osób prawnych (Körperschaftsteuer) obciążone są spółki posiadające osobowość prawną tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – GmbH, spółki komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne -AG oraz inne organizacje takie jak: spółdzielnie, stowarzyszenia bez osobowości prawnej, fundacje, stowarzyszenia ubezpieczeń wzajemnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na… View Article

(Fot.: pexels.com) Podatek dochodowy (tzw. Einkommenssteuer) Prawo podatkowe w Niemczech wyznaczają ustawy krajowe, ustawy poszczególnych landów oraz statuty komunalne, które są wydawane przez gminy. Najważniejszą ustawą podatkową jest jednak Ordynacja podatkowa, która określa zasady postępowania podatkowego (wyznacza podstawy opodatkowania, określa jakie podatki mają być w Niemczech egzekwowane. Jest też źródłem przepisów karno-skarbowych, do których należy… View Article