BLOG

Fot.: pexels.com Niemiecka umowa sprzedaży charakteryzuje się tym, że tworzą ją dwie odrębne czynności prawne, co odpowiada znanej tylko prawu niemieckiemu tzw. Trennungsprinzip (zasada rozdzielności). Pod tym względem także konstrukcja umowy różni się od tej, którą zna prawo polskie. Pierwsza ze wspomnianych czynności określana jest jako czynność zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości. Druga z kolei… View Article