Adwokat Niemcy

Polski adwokat w Niemczech – Prawo Pracy

Zarządzanie kwestiami prawnymi związanymi z zatrudnieniem wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Nasza kancelaria prawna oferuje szeroki zakres usług, pomagając przedsiębiorstwom w nawigacji po zawiłościach prawa pracy. Oferujemy wsparcie na każdym etapie zarządzania zasobami ludzkimi, od tworzenia umów o pracę po doradztwo w zakresie ochrony przed zwolnieniem.

Zakres usług polskiego adwokata w Niemczech – Prawo pracy

 • Kompleksowa obsługa w zakresie zatrudnienia

Nasze doświadczenie obejmuje wszystkie aspekty związane z cyklem zatrudnienia – od rekrutacji po rozwiązanie umowy o pracę. Oferujemy pomoc w formułowaniu zasad zatrudnienia, tworzeniu umów oraz w zakresie strategii prawnych, mających na celu ochronę przed potencjalnymi sporami.

 • Umowy o pracę i kontrakty menedżerskie

Tworzenie skutecznych i zgodnych z prawem umów o pracę stanowi fundament dobrych relacji między pracodawcą a pracownikiem. Polski adwokat w Niemczech prawo pracy specjalizuje się w kreowaniu umów dostosowanych do potrzeb biznesowych naszych klientów, zarówno w przypadku standardowego zatrudnienia, jak i kontraktów menedżerskich.

 • Ochrona przed zwolnieniem i rozwiązywanie umów

Zapewniamy doradztwo w zakresie ochrony prawnej przed nieuzasadnionym zwolnieniem oraz wspieramy klientów w procesie rozwiązywania umów o pracę. Nasze usługi pomagają minimalizować ryzyko związane z ewentualnymi sporami pracowniczymi.

 • Delegowanie i użyczanie pracowników

Rynek pracy ewoluuje, a z nim zmieniają się formy zatrudnienia. Doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie delegowania pracowników oraz w kwestiach związanych z użyczaniem pracowników tymczasowych, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.

 • Wsparcie dla outsourcingu i branż zatrudniających pracowników

Niezależnie od sektora, w którym działasz, Polski adwokat w Niemczech prawo pracy oferuje specjalistyczne wsparcie. Doradzamy firmom outsourcingowym oraz innym przedsiębiorstwom, które na co dzień zatrudniają pracowników, pomagając im w zrozumieniu i stosowaniu przepisów prawa pracy.

Profesjonalne doradztwo prawne z zakresu prawa pracy

Prawo pracy to dziedzina wymagająca szczególnej uwagi i doświadczenia. Specjaliści z naszej kancelarii prawniczej oferują kompleksowe i profesjonalne doradztwo w tej właśnie dziedzinie. Nasze usługi są zawsze świadczone z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz orzecznictwem sądów pracy. Oferujemy doradztwo w szerokim zakresie zagadnień związanych z prawem pracy. Zobacz, jak możemy Ci pomóc:

 • Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę
  Pomagamy w przygotowywaniu oraz analizowaniu wszystkich aspektów związanych z zakończeniem stosunku pracy. Nasza wiedza pozwala na bezkonfliktowe prowadzenie tego procesu, zabezpieczając interesy zarówno pracownika, jak i pracodawcy.
 • Tworzenie i weryfikacja umów o pracę
  Specjalizujemy się w tworzeniu umów o pracę, które są nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale także dostosowane do specyficznych potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Zajmujemy się również weryfikacją już istniejących umów, proponując niezbędne zmiany lub ulepszenia.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i wynagrodzenia
  Nasze doradztwo obejmuje również zarządzanie zasobami ludzkimi. Oferujemy pomoc w projektowaniu systemów wynagradzania, które motywują pracowników i są kosztoefektywne dla pracodawcy.
 • Roszczenia o wypłatę wynagrodzenia
  Wspieramy w uzyskaniu należnych wynagrodzeń, prowadząc negocjacje oraz reprezentując klientów w sprawach sądowych, jeśli jest to konieczne.
 • Odszkodowania dla pracowników
  Reprezentujemy pracowników w procesach o odszkodowania związane z niewłaściwymi warunkami pracy lub niezgodnościami z prawem pracy.
 • Zbiorowe prawo pracy
  Doradzamy w sprawach dotyczących praw zbiorowych pracowników, w tym w negocjacjach dotyczących układów zbiorowych pracy czy sporach zbiorowych.
 • Leasing pracowniczy
  Oferujemy kompleksowe porady prawne dotyczące leasingu pracowniczego, który staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem na wielu rynkach pracy.

Zapewniamy, że każda konsultacja jest prowadzona z indywidualnym podejściem, dopasowanym do specyficznych potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Nasze wieloletnie doświadczenie i głęboka wiedza specjalistyczna pozwalają nam skutecznie wspierać naszych klientów w każdej, nawet najbardziej skomplikowanej, sprawie prawnej związanej z prawem pracy.

Polski adwokat w Niemczech – dojazd

Dlaczego Nasza Kancelaria?

Wybierając naszą kancelarię, zyskujesz partnera, który łączy teoretyczną wiedzę z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa pracy. Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta, co pozwala na skuteczną i efektywną współpracę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i minimalizację ryzyka prawnego.

Zapewniamy profesjonalizm, zaangażowanie i dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się świata prawa pracy, co czyni nas solidnym wsparciem dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy wspierać Twój biznes w zakresie prawa pracy.

Zapraszamy do konaktu

​ ​

  FAQ – Prawo pracy w Niemczech

  Jakie są podstawowe zasady prawa pracy w Niemczech?

  Podstawowe zasady prawa pracy w Niemczech obejmują regulacje dotyczące umów o pracę, wynagrodzenia, godzin pracy oraz ochrony pracowników przed niesprawiedliwym zwolnieniem. Niemieckie prawo pracy ma na celu zapewnienie równowagi między interesami pracowników a pracodawców, gwarantując jednocześnie odpowiednie warunki pracy. Pracownicy są chronieni poprzez przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia, maksymalnego czasu pracy oraz obligatoryjnych przerw i urlopów.

  Jakie są minimalne standardy czasu pracy i przerw w Niemczech?

  W Niemczech standardowy czas pracy wynosi 8 godzin dziennie, co daje 40 godzin tygodniowo, z możliwością przedłużenia do 48 godzin w szczególnych przypadkach. Prawo pracy wymaga, aby pracownicy mieli prawo do 30-minutowej przerwy po 6 godzinach pracy i 45-minutowej przerwy po 9 godzinach pracy. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że pracownicy mają wystarczający czas na odpoczynek i regenerację podczas długiego dnia pracy.

  Jakie są wymagania dotyczące umów o pracę w Niemczech?

  Umowa o pracę w Niemczech musi być sporządzona na piśmie i zawierać kluczowe informacje, takie jak wynagrodzenie, godziny pracy, długość urlopu oraz okres wypowiedzenia. Pracodawcy są zobowiązani do przedstawienia warunków umowy najpóźniej miesiąc po rozpoczęciu zatrudnienia. Okres próbny w umowach o pracę może trwać maksymalnie 6 miesięcy, a umowy czasowe są dozwolone tylko z uzasadnionych powodów.

  Jakie są przepisy dotyczące wynagrodzenia w Niemczech?

  Niemieckie prawo pracy gwarantuje pracownikom prawo do godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę, zgodnie z ich kwalifikacjami i obowiązkami. Od 1 października 2022 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 12 euro. Wynagrodzenie musi być wypłacane regularnie, zazwyczaj co miesiąc, a wszelkie dodatki, takie jak premie za nadgodziny czy pracę w nocy, są ściśle regulowane przez prawo i umowy zbiorowe.

  Jakie są prawa pracowników w zakresie ochrony przed zwolnieniem w Niemczech?

  Prawo pracy w Niemczech zapewnia pracownikom ochronę przed niesprawiedliwym zwolnieniem, wymagając, aby każde wypowiedzenie było wydane na piśmie i miało uzasadnienie. Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy i może wynosić od 1 do 7 miesięcy. Pracownicy mogą odwołać się od decyzji o zwolnieniu do sądu pracy, co daje im możliwość obrony swoich praw.

  Jakie są przepisy dotyczące urlopów w Niemczech?

  Niemieckie prawo pracy gwarantuje pracownikom prawo do co najmniej 20 dni urlopu wypoczynkowego rocznie przy pełnym wymiarze godzin, z możliwością zwiększenia tej liczby w zależności od polityki firmy. Urlop ten jest niezbędny do regeneracji i odpoczynku pracowników. Dodatkowo pracodawcy są zobowiązani do udzielania urlopów, co zapewnia pracownikom prawo do odpoczynku. W Niemczech istnieją również dodatkowe dni wolne od pracy związane z świętami państwowymi i regionalnymi.

  Jakie są zasady dotyczące ochrony macierzyństwa i urlopu rodzicielskiego?

  Prawo pracy w Niemczech szczególnie chroni kobiety w ciąży i matki, zapewniając im odpowiednie warunki pracy i ochronę przed zwolnieniem. Kobiety w ciąży nie mogą pracować 6 tygodni przed porodem i 8 tygodni po porodzie (12 tygodni przy porodzie mnogim). Urlop rodzicielski, dostępny dla obu rodziców, może trwać do 3 lat i zapewnia prawo do powrotu na wcześniejsze stanowisko pracy lub równorzędne stanowisko.

  Jakie są przepisy dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin?

  Niemieckie prawo pracy umożliwia pracownikom pracę w niepełnym wymiarze godzin, zapewniając elastyczność w organizacji czasu pracy. Pracownicy mogą pracować w niepełnym wymiarze godzin na okres od roku do pięciu lat, znanej jako Brückenteilzeit. Wynagrodzenie i świadczenia są proporcjonalne do przepracowanych godzin, a pracownicy na część etatu mają takie same prawa jak pełnoetatowi pracownicy.

  Jakie wsparcie oferuje prawo pracy dla osób bezrobotnych?

  Niemieckie prawo pracy obejmuje system wsparcia dla osób bezrobotnych, które spełniają określone warunki. Osoby bezrobotne mają prawo do zasiłków, które są uzależnione od wcześniejszych zarobków i stażu pracy. Rejestracja jako osoba bezrobotna oraz aktywne poszukiwanie pracy są kluczowe dla otrzymania wsparcia. Dodatkowo, osoby bezrobotne mogą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych, które pomagają im w zdobyciu nowych kwalifikacji.

  Zapraszamy do kontaktu

  Oferujemy obsługa księgowa Polskich firm w Niemczech. Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie

  Odwiedź nas, zadzwoń lub napisz

  Skontaktuj się →