BLOG

13 wrz 2021

Obowiązek regularnej kontroli ofert na Amazon

  • E-Commerce
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Ketut Subiyanto von Pexels)

Orzecznictwo niemieckie po raz kolejny potwierdza obowiązek regularnej kontroli poprawności ofert artykułów oferowanych na Amazon Marketplace przez każdego sprzedawcę. Obowiązek ten został do tej pory stwierdzony sądownie w przypadku błędów oferty głównej artykułu, pod którą dany sprzedawca „podwiesił“ swoją sprzedaż oraz w przypadku wprowadzania zmian przez osoby trzecie w opisie artykułu załadowanego do Amazon przez sprzedawcę. Te sytuacje opisaliśmy na łamach naszego bloga tutaj. W skrócie, sprzedawca odpowiada za naruszenia prawne w opisie artykułu na Amazon spowodowane przez osoby trzecie, jeśli nie kontroluje regularnie poprawności opisów.

Wyrok Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie n. Menem z dnia 18.03.2021, sprawa 6 W 8/18

Do istniejącej już odpowiedzialności sprzedawców dochodzi również odpowiedzialność za naruszenia prawne w opisach artykułów wynikające ze sposobu działania algorytmu Amazon. Konkretnie, zgodnie z wyrokiem Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem (niem. Oberlandesgericht Frankfurt am Main, dalej OLG Frankfurt a.M.)  sprzedawcy mają obowiązek dokonywania regularnej kontroli, czy w opisie artykułu pojawiły się zmiany niezgodne z prawem.[1] Sprzedawcy muszą być świadomi, że opisy artykułów, zwłaszcza takich, które są aktywne przez dłuższy okres, mogą się zmieniać bez wpływu sprzedawcy. Sąd OLG Frankfurt a.M. nie przyznał pozwanemu możliwości powołania się na niewiedzę o sposobie funkcjonowania algorytmu Amazon.

Opis rozstrzygniętej sprawy

W sprawie rozstrzygniętej przez OLG Frankfurt a.M. pozwany sprzedawca został pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie wcześniejszego nakazu sądowego zobowiązującego go do zaniechania wprowadzania w błąd. Wprowadzanie w błąd wynikało z „podwieszenia“ sprzedaży pod ofertę artykułu w oryginalnym opakowaniu, podczas gdy faktycznie oferowany produkt nie posiadał oryginalnego opakowania. Nakaz obwarowany był grzywną w przypadku naruszenia. Naruszenie zobowiązania do zaniechania polegało na tym, że w opisie oferowanego przez sprzedawcę artykułu pojawiło się zdjęcie produktu w oryginalnym opakowaniu, chociaż pozwany sprzedawca nadal oferował artykuł bez takiego opakowania. Pozwany powoływał się na to, że stworzył opis produktu i załadował zdjęcie produktu zgodne z prawdą. Ponadto sprzedawca twierdził, że do tej pory nie wiedział o tym, iż algorytm Amazon może podstawić inne zdjęcie, wprowadzające w błąd.

Argumentom sprzedawcy nie można z góry odmówić słuszności. Algorytmy Amazon nie są powszechnie znane, ponadto Amazon zmienia od czasu do czasu sposób funkcjonowania. W poniższym przypadku zadziałała funkcja automatycznego przyporządkowania zdjęć. Polega ona na tym, że algorytm Amazon przyporządkowuje zdjęcie do opisu artykułu spośród wszystkich zdjęć załadowanych na portalu Amazon. Może się zatem zdarzyć i należy liczyć się z tym, że produkt oferowany na Amazon będzie reklamowany obrazem, który nie odpowiada produktowi oferowanemu do sprzedaży.

Jednak w rozstrzygniętej sprawie OLG Frankfurt a.M. stwierdził, że pozwany już ze względu na podobną dyskusję we wcześniejszym sporze musiał być świadom sposobu funkcjonowania algorytmu i płynącego stąd ryzyka. W związku z tym pozwany nie mógł powołać się na brak winy. OLG Frankfurt a.M. wyznaczył grzywnę w wysokości 500 euro.

Podsumowanie

Choć grzywna nałożona na pozwanego w rozstrzyganej sprawie wyniosła 500 euro, warto mieć na uwadze, że jej wysokość nie jest stała i może różnić się w pozostałych przypadkach. Na wysokość grzywny wpływają takie czynniki jak: sytuacja ekonomiczna pozwanego, zakres i czas trwania naruszenia, stopień winy, korzyść finansowa uzyskana przez naruszającego, a także niebezpieczeństwo popełnionego i ewentualnego przyszłego czynu.

W związku z omawianym wyrokiem OLG Frankfurt a. M należy wnioskować, że obowiązek regularnego sprawdzania ofert dotyczy nie tylko sytuacji, w których sprzedawcy „podwieszają się” pod inne oferty na Amazon, ale także tych, gdy po raz pierwszy oferują produkt na Amazon tworząc jednocześnie nowy opis produktu.

[1] OLG Frankfurt am Main, wyrok z 18.03.2021, Az. 6 W 8/18


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Jolanta Krzemińska

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo