BLOG

03 wrz 2021

Nowy obowiązek zgłoszenia w niemieckim Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – konieczne działanie

  • Niemieckie prawo spółek
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Bild von tookapic auf Pixabay)

W Niemczech w dniu 1 sierpnia 2021 r. weszła w życie Ustawa o europejskiej integracji rejestrów beneficjentów rzeczywistych oraz informacjach finansowych (niem. Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz, dalej: TraFinG), która wprowadza zmiany w niemieckiej Ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy (niem. Geldwäschegesetz, dalej: GwG), istotne dla wszystkich firm z siedzibą na terenie Niemiec.

Najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku udostępniania informacji w elektronicznym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (niem. Transparenzregister), o czym pisaliśmy szerzej na łamach naszego bloga [tutaj]. Regulacje ustawowe stanowią, że wszystkie osoby prawne prawa prywatnego i zarejestrowane spółki osobowe zobligowane są do ustalenia tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz przechowywania informacji na jego temat, jak również ciągłej aktualizacji tych informacji. Dane beneficjenta rzeczywistego należy przekazać jednostce prowadzącej Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, w celu ich publikacji w Rejestrze.

Nowością jest, że obowiązek aktywnej rejestracji w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy również tych podmiotów, które ujawniły już dane nt. struktury właścicielskiej w innych rejestrach takich jak np. rejestr handlowy, rejestr spółek partnerskich, rejestr spółdzielni, rejestr zrzeszeń czy rejestr przedsiębiorców. Innymi słowy Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych nie integruje już automatycznie danych z innych rejestrów publicznych, a istniejąca do tej pory tzw. „fikcja powiadomienia” została zniesiona. Spółki kapitałowe i zarejestrowane spółki osobowe zobowiązane są do dokonania odrębnego zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dla spółek, które do 31 lipca 2021 nie musiały składać zgłoszenia do Rejestru ze względu na fikcję powiadomienia, ustawa przewiduje okresy przejściowe. W zależności od formy prawnej danego podmiotu obowiązywać będą następujące wydłużone terminy na dokonanie prawidłowego zgłoszenia:

  • do 31 marca 2022 r. dla spółek akcyjnych, europejskich spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych,
  • do 30 czerwca 2022 dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (zarówno GmbH jak i UG), spółdzielni, spółdzielni europejskich i spółek partnerskich,
  • do 31 grudnia 2022 we wszystkich innych przypadkach.

Dla spółek utworzonych od 1 sierpnia 2021 zalecane jest dokonanie zgłoszenia do Rejestru równolegle do rejestracji w Rejestrze Handlowym.

W celu dokonania zgłoszenia do Rejestru konieczne jest założenie konta użytkownika [link zewnętrzny: https://www.transparenzregister.de/treg/de/registrieren-vorschaltseite?2]. Ze względu na mało przystępną logikę systemu elektronicznego warto zaplanować więcej czasu na zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania rejestru (niemieckie izby handlowo-przemysłowe oferują odpowiednie szkolenia) lub powierzyć to zadanie specjalistom.

Brak zgłoszenia lub nawet błędy lub nieścisłości zgłoszenia mogą prowadzić do grzywny rzędu 100.000 euro, a w przypadku działania zamierzonego nawet do 150.000 euro. Natomiast w przypadku poważnych, uporczywych lub systematycznych naruszeń grzywna wzrosnąć może aż do 1 miliona euro lub do dwukrotności korzyści ekonomicznej wynikającej z naruszenia. Ściganie naruszeń jest możliwe po upływie roku od momentu zakończenia wskazanego wyżej okresu przejściowego.

Zważywszy na planowane działania Federalnego Urzędu Administracyjnego mające na celu wykrycie pominiętych, opóźnionych lub nieprawidłowych zgłoszeń do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych warto poważnie potraktować kwestię zgłoszenia. Szczególne konsekwencje grzywny, w postaci adnotacji w Centralnym Rejestrze do Spraw Działalności Gospodarczej mogą długotrwale ograniczyć zdolność do uzyskiwania koncesji i znacząco wpłynąć na postrzeganie i rozwój gospodarczy przedsiębiorstwa.

AUTORZY: Jolanta Krzemińska – Rechtsanwältin (adwokat niemiecki)
Konrad Frycz – Wissenschaftlicher Mitarbeiter (asystent prawny)
kontakt@kanzlei-trojan.de
www.kanzlei-trojan.de/pl


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Jolanta Krzemińska

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo