BLOG

14 maj 2021

Zmiany w niemieckich przepisach chroniących konsumentów

  • E-Commerce
  • Niemieckie prawo konkurencji
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Timcompound von Pexels)

Wraz z początkiem roku 2021 rząd federalny Niemiec uchwalił „Projekt ustawy o wzmocnieniu ochrony konsumentów w prawie konkurencji i handlu”. Ustawa wejdzie w życie 28.05.2022, o ile projekt ustawy zostanie potwierdzony przez niemiecki Bundestag i Bundesrat. Projekt ma na celu poprawę ochrony konsumentów przed nieuczciwymi działaniami handlowymi w kontekście zakupów internetowych, a także w przypadku tzw. Kaffeefahrten, czyli podróży autobusowych połączonych z akcją sprzedaży towarów. Nowa ustawa ma również na celu ułatwienie rozpoznawania, od kogo faktycznie pochodzą recenzje produktów publikowane na internetowych platformach handlowych i dlaczego platformy sprzedażowe umieszczają określone produkty wyżej lub niżej na swojej liście. Planowana nowa regulacja obejmie również kwestię odszkodowania dla konsumentów oraz zakaz sprzedaży produktów o różnych cechach lub różnym składzie pod tą samą nazwą w różnych krajach. Projekt ustawy wpłynie również na opisywaną na łamach naszego bloga sytuację influencerów i blogerów w związku z oznaczaniem opublikowanych treści w mediach społecznościowych jako reklama. Jakie konsekwencję niosą ze sobą zmiany?

Wymagania dotyczące recenzji konsumenckich na internetowych platformach handlowych

Zgodnie z planami rządu federalnego Niemiec operatorzy  internetowych platform sprzedaży (takich chociażby jak Amazon czy E-bay) muszą w przyszłości informować konsumentów, czy osoba zamieszczająca ogłoszenie dotyczące sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem platformy jest przedsiębiorcą, czy osobą prywatną. Porównywarki cenowe oraz platformy pośredniczące w wyszukiwaniu najlepszych ofert będą zobowiązane do ujawnienia głównych parametrów wpływających na ocenę i klasyfikację oraz ich znaczenia.

Jeżeli platformy, sklepy internetowe lub inni przedsiębiorcy udostępniają publicznie recenzje konsumentów, będą oni w przyszłości zobligowani, do udzielenia informacji o tym, czy i w jaki sposób zapewniają, że recenzje rzeczywiście pochodzą od konsumentów. Ma to na celu zapewnienie autentyczności recenzji wpływających na decyzję konsumentów i jednocześnie przeciwdziałanie wstawianiu nieprawdziwych rekomendacji.

Odszkodowanie dla konsumentów

Zgodnie z projektem ustawy, konsumentom poszkodowanym w wyniku zawinionych nieuczciwych czynów handlowych będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie. Uznano, że obecnie obowiązujące prawo zapewnia szeroką, ale nie pełną ochronę. Potencjalne odszkodowanie dotyczyć będzie na przykład szkód spowodowanych wprowadzającą w błąd działalnością handlową. Objęte zostaną zatem te przypadki, gdy konsumenci zostali nakłonieni do podjęcia decyzji handlowej w wyniku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania nieuczciwego czynu handlowego. Istotnym jest fakt, że odszkodowanie nie wymaga konieczności zawarcia umowy.

Również organy ochrony konsumentów w Unii Europejskiej będą miały w przyszłości możliwość nakładania grzywien w przypadku transgranicznych naruszeń prawa. Planowane sankcje wyniosą do 4 procent rocznie, jeżeli obrót firmy przekracza kwotę 1 250 000 euro.

Zakaz sprzedaży towarów znacznie różniących się od identycznych

Nierzadko towary wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej pomimo identycznego oznakowania lub opakowania różnią się składem lub właściwościami w zależności od docelowego państwa członkowskiego. Ma to szczególne znaczenie w branży spożywczej, gdzie bardziej wartościowe składniki zostają zastąpione tańszymi odpowiednikami. W przyszłości planuje się, że wprowadzanie do obrotu produktu jako identycznego z produktem udostępnianym na rynku w innych państwach członkowskich będzie niedozwolone,  jeżeli skład i cechy poszczególnych produktów różnią się od siebie w stopniu znacznym. Różniące się od siebie produkty będą musiały zostać wyraźnie oznaczone.

Obowiązek oznaczenia publikowanej treści jako reklama

Projekt ustawy wyjaśnia również, w jakich przypadkach publikowaną treść należy oznaczyć jako przekaz handlowy. Jest to szczególnie istotne dla działalności influencerów czy blogerów. Jak pisaliśmy w artykule z 04.04.2019 dotychczasowe orzecznictwo niemieckie dotyczące postrzegania publikowanych treści jako reklama było niejednolite. Sądy stosowały różne kryteria takie jak: korzystanie z linków odnoszących się do produktów oferowanych w Internecie, duża liczba osób obserwujących profil, oczywistość handlowego charakteru profilu lub strony. Ustawa chce uregulować tę kwestię poprzez uzupełnienie definicji czynności handlowej w taki sposób, że nie musi ona mieć jedynie celu promocji sprzedaży, ale wystarczający będzie również bezpośredni związek z działaniami wpływającymi na zwiększenie popytu na dobra i usługi. W przypadku działania na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą trzecią nie będzie można przyjąć celu komercyjnego umieszczanych treści, jeżeli nie zostało uprzednio zagwarantowane wynagrodzenia na poczet publikacji. Zmiany te mają na celu w szczególności zapewnienie bezpiecznych ram prawnych dla działań influencerów, którzy rekomendują towary i usługi nie czerpiąc z nich korzyści w formie zapłaty lub podobnego wynagrodzenia.

Podsumowanie

Celem projektu ustawy jest przede wszystkim zwiększenie przejrzystości platform ratingowych w celu poprawy ochrony konsumentów. Handlarze internetowi korzystający z internetowych platform sprzedaży, muszą wziąć pod uwagę zmiany w kwestii rzetelności recenzji na swoich profilach sklepów internetowych czy potencjalne odszkodowania konsumentów z tytułu niedozwolonych czynności handlowych. Nowa ustawa wprowadza również większą transparentność w związku z obowiązkiem oznaczenia publikowanych treści jako reklama w przypadku aktywnych w  mediach społecznościowych blogerów i influencerów.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Jolanta Krzemińska

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo