BLOG

10 maj 2021

Wpływ Pakietu Mobilności na zmiany wynagrodzenia i model zatrudnienia kierowców

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von  Peggy und Marco Lachmann-Anke auf Pixabay)

Poza zmianami dotyczącymi kwestii technicznych (jak wymiana tachografów na Smarttachografy II generacji), czy też kwestii czasu pracy i odpoczynku kierowców, Pakiet Mobilności wprowadza rewolucję w wynagrodzeniach i modelu zatrudniania kierowców. Ich sytuację prawną poza granicami kraju będą regulowały przepisy o delegowaniu pracowników w formie rozszerzonej. Wchodzą one w życie już za niecały rok, więc przedsiębiorcy mają niewiele czasu, by się do nich przygotować. Jak dokładnie będzie wyglądać zatrudnienie kierowców międzynarodowych według nowych zasad?

Kogo obejmą nowe przepisy?

Od 2 lutego 2022 zaczną obowiązywać przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz kontroli drogowych. Dyrektywa ta zawiera rozwiązania dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz reguluje między innymi kwestie uznania przedstawicieli tej grupy zawodowej jako pracowników delegowanych.

Przepisy o delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej obejmą kierowców wykonujących transport typu cross-trade, przewozy kabotażowe oraz przewóz kombinowany, gdy przewóz na odcinku drogowym odbywa się w obrębie przyjmującego państwa członkowskiego lub ma charakter prewozu międzynarodowego inny niż przewóz dwustronny. Co do zasady, wyłączeni z modelu delegowania będą kierowcy międzynarodowi w trakcie wykonywania przewozu dwustronnego (bilateralnego) oraz przejazdu tranzytowego. Firmom pozostawiono możliwość jednego załadunku lub rozładunku w drodze do kraju destynacji. W związku z wyłączeniem z modelu o delegowaniu, przewoźnicy, których gros transportów stanowią przewozy z Polski lub do Polski mogą liczyć na zdecydowanie mniejszą liczbą formalności. Dyrektywą wprowadzo również uproszczenia w zakresie zgłaszania pracowników do delegowania – w ramach jednego, europejskiego systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Co ulegnie zmianie?

Nowe zasady wprowadzają obowiązek wypłaty pełnego wynagrodzenia (nie stawki minimalnej wynagrodzenia) w kraju, do którego kierowca jest delegowany, zgodnie z tamtejszymi powszechnie obowiązującymi przepisami oraz przepisami branżowymi. Na wysokość wynagrodzenia kierowcy powinny wpływać zatem wszystkie elementy składowe wynagrodzenia na mocy krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, lub na mocy umów zbiorowych czy też orzeczeń arbitrażowych danego państwa wchodzącego w skład Unii Europejskiej.

Co więcej ustanowiono wyraźny zakaz wliczania do wynagrodzenia za okres oddelegowania wszelkich składników, które są formalnie zwrotem kosztów (m. in. diet, ryczałtów za nocleg). Koszty te będą musiały zostać wypłacone niezależnie od pełnej płacy za okres delegowania. W związku z tym pracodawcy będą musieli odprowadzać składki na ZUS i podatek od pensji nie niższej, niż  minimalne wynagrodzenie w kraju delegowania, do którego już nie będą wliczone diety, ryczałt i premie. Aktualnie stanowią one sporą część wynagrodzenia. Ponadto, powstaje obowiązek stosowania układów zbiorowych pracy powszechnie obowiązujący dla wszystkich branż (oznacza to koniecznośc rozliczania wynagrodzenia w oparciu o całokształt przepisów danego państwa członkowskiego oddelegowania pracownika, a nie tylko na podstawie przepisow dotyczących minimalnych norm wynagrodzenia).

Ponadto dyrektywa ta gwarantuje poszanowanie przepisów z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, równości traktowania mężczyzn i kobiet, minimalnej stawki płacy wraz ze stawką za nadgodziny, płatnych urlopów rocznych, czy maskymalnych i minimalnych okresów wypoczynku.  Wraz z wejściem w życie przepisów powstanie spójny system zgłoszenia delegacji pracowników przez system IMI. W związku z tym firmy transportowe będą musiały liczyć się z dalszymi zobowiązaniami dotyczącymi zgłaszania delegacji, procedur oraz potrzebnej dokumentacji wymaganej w takcie ewentualnej kontroli

Podsumowanie

Pomimo licznych protestów Pakiet Mobilności częściowo wszedł już w życie. Przepisy dotyczące delegowania pracowników nie obejmą wprawdzie wszystkich przewoźników, jednak uderzą jednak w firmy wykonujące kabotaż i transport cross-trade. Zdecydowanie zwiększy to ich koszty prowadzenia działalności, gdyż zniknie rozliczenie według plac minimalnych na rzecz wynagrodzeń w pełnej wysokości. Zakazano również rozliczania diet i ryczałtów z tytułu podróży służbowych oraz innych kosztów, w płący zagranicznej za okres delegowania. Wiele firm opierających swoją działalnośc na kabotażu i cross-trade może zdecydować się przenieść działalność z Polski na zachód Europy. Zmiany wchodzą w życie za niecały rok i warto możliwie wcześniej dobrze się do nich przygotować.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Anita Molska

asystentka prawna - Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Teisininkė asistentė