BLOG

06 maj 2021

Vokietijoje permokėtos rinkliavos susigrąžinimas – „Maut“ grąžinimas

  • Lietuvių teisininkas Advokatas Advokatų kontora Advokatų biuras Vokietija

(Foto von andreas160578 auf Pixabay)

Europos sąjungos teisingumo teismas 2020 metų spalio 28 dienos sprendime (bylos numeris C-321/19) konstatavo, kad Vokietijos teisės aktai dėl rinkliavos už sunkiasvorių krovininių transporto priemonių kelių eismą skaičiavimo metodas 2006–2011 m. neatitinka Europos Sąjungos teisės. ESTT sprendimas patvirtina,kad transporto įmonės, sumokėjusios rinkliavą Vokietijoje už šį laikotarpį gali reikalauti  (bent dalinio) kelių rinkliavos grąžinimo. Vežėjus svarbu informuoti apie dabartinę teisinę padėtį ir apie tai kokių veiksmų reikėtų imtis, norint veiksmingai susigrąžinti permokėtą kelių rinkliavą.

Greitkelių tinklo finansavimo sistemos pakeitimas

2005 m. Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė nusprendė įvesti rinkliavą sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms. Šis sprendimas buvo pagrįstas tuo, kad sunkiasvorės krovininės transporto priemonės kenkia kelių infrastruktūrai. Dėl šios priežasties Vokietijos transporto ministerija nusprendė įvesti sisteminius pokyčius, dalį greitkelių tinklo finansavimo naštos perkeldama tiesiogiai vežėjams. Apskaičiuojant kelių rinkliavos dydį buvo įtrauktos ir kelių policijos išlaidos. 2011 m. viena Lenkijos ekspedijavimo įmonė, teikianti savo transporto paslaugas, taip pat Vokietijoje, pateikė ieškinį Vokietijos administraciniam teismui dėl kelių transporto priemonių rinkliavų kompensavimo. Jos nuomone, 2010–2011 m. rinkliavų skaičiavimo metodai pažeidė Europos įstatymus, ypač Europos parlamento ir tarybops direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiųjų krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra. Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės Aukštasis administracinis teismas Miunsteryje (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein – Westfalen; toliau – OVG Münster), kuriam šioje byloje buvo pateiktas apeliacinis skundas, ESTT paprašė teisminio sprendimo apie Vokietijos kelių rinkliavos apskaičiavimo metodo suderinamumą su ES teise.

Kelių policijos išlaikymo ir veiklos išlaidos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismui teko susidurti su klausimu, ar išlaidos, susijusios su kelių policijos išlaikymu, gali būti įtrauktos į vadinamąsias „eksploatacijos išlaidas“, apmokestinant Europos kelių tinklų naudojimą sunkiosiomis krovininėmis transporto priemonėmis. Taip pat buvo ginčijamasi, ar šias išlaidas taip pat galima įtraukti apskaičiuojant rinkliavos mokesčių dydį. Savo sprendime ESTT konstatavo, kad nustatant rinkliavų dydį reikia atsižvelgti tik į infrastruktūros išlaidas, t. y. tam tikro kelių tinklo statybą, eksploatavimą, priežiūrą ir plėtrą. Todėl kelių policijos priežiūros mokesčiai negali būti įtraukti į rinkliavų surinkimą Vokietijoje ir buvo nustatytas Europos teisės pažeidimas. Dėl šio ESTT sprendimo Vokietijos valstybė privalo grąžinti sumą, kuri sudaro nuo 3,8% iki 6% sumokėtos kelių rinkliavos sumos. Daugelis Lenkijos ir Lietuvos transporto kompanijų 2020 m. ėmėsi atitinkamų veiksmų prašydamos grąžinti permokėtas rinkliavas ir pateikė atinkamą paraišką infrastruktūros ministerijai, kuriai šiuo klausimu atstovauja Vokietijos federalinė krovinių vežimo tarnyba, ty „Bundesamt für Güterverkehr“ (BAG).

BAG pozicija dėl prašymo grąžinti permokėtą rinkliavą

Bendrame atsakyme į vežėjų pateiktas paraiškas dėl neteisingai apmokestintų rinkliavų 2017–2020 m. laikotarpiu BAG nurodo, kad byla, kurią išsprendė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, buvo susijusi su rinkliavos apskaičiavimo metodu tik 2006–2011 m. laikotarpiui. ESTT sprendimas atsako tik į Miunsterio aukštesniojo teismo (vok. Oberverwaltungsgericht Münster, toliau OVG Münster) prašymą išaiškinti, ar Vokietijos rinkliavų apskaičiavimo metodas konkrečiu atveju neprieštarauja ES teisei. BAG taip pat teigia, kad Vokietijos Federacinė Respublika su Europos Komisija nustatė rinkliavos apskaičiavimo metodą 2012-2019 metais, todėl Vokietijos valstybė remdamasi sąžinigumo principais šiuo laikotarpiu tinkamai apskaičiavo rinkliavos dydį. BAG nusprendė laukti OVG Münster sprendimo, nes tik šio teismo sprendimas bus BAG atžvilgiu saistantis.

Kokią strategiją pasirinkti sprendžiant rinkliavų susigrąžinimo problemą su BAG?

Sunku sutikti su BAG nuomone, kad ESTT 2020-10-28 sprendimas. jis galėjo būti taikomas tik laikotarpiams iki 2011 m. 2011 m. ir vėlesnių metų rinkliavų skaičiavimo metodui įtakos turėjo ta pati klaida: kelių policijos priežiūros mokesčiai buvo įtraukti į kelių eksploatavimo išlaidas. Taigi tai leidžia daryti prielaidą, kad Teisingumo Teismas ir vėl tą patį klausimą spręstų. Tai, kad Vokietijos Federacinė Respublika tuo tarpu su Europos Komisija susitarė dėl rinkliavos apskaičiavimo metodo ir Europos Tarybai patvirtinus rinkliavos sumą, neleidžia net remiantis sąžiningumo principu teigti, kad rinkliavos apskaičiavimo metodas atitinka ES teisę. Taip pat reikia tikėtis, kad BAG vadovaudamasi nacionaliais senaties terminais atmes bent dalį prašymų sugrąžinti permokėtas rinkliavas. Reikėtų manyti, kad BAG atmes dėl senaties suėjimo prašymus grąžinti kelių rinkliavos dalį apimančius senesnį laikotarpį nei paskutiniai trys metai, t. y. 2020 m. pateiktos paraiškos galėjo apimti tik 2017–2020 m. laikotarpį, o 2021 m. – tik laikotarpį nuo 2018-01-01. Žinoma galima kreiptis ir dėl kompensacijos už ankstesnius laikotarpius, tačiau sėkmės tikimybė Vokietijos teismuose yra gana menka, taip pat nežinoma, kokia būtų ESTT nuomonė dėl ieškinio senaties. Vežėjai, reikalaujantys grąžinti permokėtą rinkliavą tik už 2017–2020 metus (tuo atveju jeigu paraišką jie pateikė 2020 m.), turėtų laukti sprendimo OVG Münster. Po teismo sprendimo paskelbimo tikėtina, kad BAG pradės išmokėti permokėtos kelių rinkliavos dalį. Tie vežėjai, kurie nori patikrinti, ar jie taip pat gali gauti grąžinamąją išmoką už ankstesnius metus, t. y. už 2005–2017 metus, turi atsižvelgti į tai, kad šiuo atveju nebus galima išvengti teisminio proceso su sunkiai nuspėjamu rezultatu.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Ilona Gurgsdies

adwokat - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatė

linkedinLogo