BLOG

03 maj 2021

Negatywny wpływ Pakietu Mobilnosci na branżę transportową

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Qube’s Pictures auf Pixabay)

Zmiany wprowadzone przez Nowy Pakiet Mobilności mają docelowo nieść ze sobą wiele dobrego. Ich założeniem jest polepszenie warunków pracy kierowców zawodowych, wyrównanie płac w wymiarze europejskim, a także poprawa bezpieczeństwa na drogach Unii Europejskiej. Pakiet Mobilności zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników, zmiany dotkną też kwestii kabotażu i czasu odpoczynku kierowców. Pakiet Mobilności spotkał się jednak z ogromną krytyką przedstawicieli transportu międzynarodowego z Polski i wielu innych państw. Zarzuca mu się nie tylko faworyzowanie przedsiębiorstw z państw Europy Zachodniej i tym samym dyskryminowanie przewoźników z takich krajów takich, jak Polska, Węgry, Bułgaria, ale i wzrost obciążenia biurokratycznego dla firm transportowych, dodatkowe koszty czy przymusowe powroty ciężarówek. Na jakie jeszcze zagrożenia zwracają uwagę krytycy Pakietu Mobilności i co zostało przeoczone przez jego twórców?

Regularny tygodniowy odpoczynek poza kabiną pojazdu

Regularne tygodniowe (nieskrócone) okresy odpoczynku i każdy odpoczynek powyżej 45 godzin nie będą mogły być odbierane w pojeździe. Wszelkie koszty zakwaterowania zostaną przeniesione na  pracodawcę. Z pozoru nowa regulacja wydaje się zmianą na lepsze, jednakże nie uwzględniono w niej kilku ważnych aspektów. Nie sposób przeoczyć faktu, że na terenie Unii Europejskiej brakuje infrastruktury, która umożliwiłaby podporządkowanie się tej regulacji. Nie istnieje również sieć powiązanych z infrastrukturą drogową miejsc noclegowych, przy których można by bezpiecznie pozostawić pojazd, posiadający nierzadko ładunek rzędu kilka tysięcy euro. Ponadto sygnalizowany jest także brak jednoznacznej informacji o sposobie dokumentowania pobytu kierowcy poza kabiną. Postuluje się także, by koszty noclegu, a w szczególności ich górny limit, musiał być ustalony z pracodawcą.

Przedłużenie czasu prowadzenia pojazdu w wyjątkowych okolicznościach

Pomysłem, który zasługuje na uznanie jest możliwość przedłużenia czasu prowadzenia pojazdu w wyjątkowych okolicznościach. Jednak tu również ustawodawca nie uniknął głosów krytyki ze strony branży transportowej. Na europejskich drogach kilkugodzinne, niewynikające z żadnych wyjątkowych okoliczności utrudnienia, stają się normą. Przedstawiciele branży postulują więc o większą elastyczność, np. bardziej rozbudowany katalog przesłanek umożliwiający przedłużenie czasu pracy, zwiększenie limitu dodatkowego czasu prowadzenia pojazdów.

Obowiązek powrotu pojazdów transportowych do bazy, przerwa pomiędzy operacjami kabotażowymi

Raz na osiem tygodni ciężarówka będzie musiała wrócić do kraju zarejestrowania, a pomiędzy operacjami kabotażowymi, które są dozwolone w ciągu 7 dni, wymagana będzie 4-dniowa przerwa. Trudno znaleźć uzasadnienie dla powyższych zmian, a wprowadzenie ich będzie wiązało się ze wzrostem ilości „pustych przebiegów” w transporcie drogowym oraz zmniejszeniem ilości wykonywanej pracy przewozowej. Nie uwzględniono także geograficznej struktury rynku: największy popyt na usługi znajduje się w Europie Zachodniej, a firmy, które je wykonują znajdują się we wschodniej części Europy. Niesie to ze sobą ryzyko wzrostu kosztów przewoźników drogowych, a co za tym idzie likwidacji części miejsc pracy. Ponadto eksperci alarmują o  ryzyku zwiększenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej setki tysięcy ton rocznie.

Podsumowanie

Wdrożenie postanowień Pakietu Mobilności odbierane jest przez kraje Europy Wschodniej jako przejaw protekcjonizmu gospodarczego. Wprowadzone zmiany mogą wpłynąć oprócz wzrostu kosztów pracowniczych, czy kosztów administracyjnych przede wszystkim na zagrożenie utraty płynności finansowej mniejszych firm transportowych, co wiąże się nieuchronnie z redukcją etatów i utratą zatrudnienia wśród kierowców. Martwią też możliwe skutki ekonomiczne, zwłaszcza w dobie zapaści gospodarczej spowodowanej epidemią Coronavirusa, które może przynieść ze sobą Pakiet Mobilności: wzrost kosztów transportu, zmniejszenie unijnego eksportu do państw trzecich oraz wymiany towarowej na płaszczyźnie europejskiej. Nie można również zapomnieć, że nakaz regularnych powrotów i nieuniknione puste przebiegi wpłyną na zwiększoną emisję gazów cieplarnianych.

Nie warto zatem bezczynnie czekać, a przygotowania firmy do wprowadzanych i wprowadzonych zmian należy przeprowadzić jak najszybciej. Słusznym pierwszym krokiem może okazać się kontrola i przegląd umów pracowników w związku z ich zgodnością z postanowieniami Pakietu Mobilności. Rozsądnym może okazać się również odpowiednie planowanie optymalnej trasy załadunku i rozładunku towaru. W celu ograniczenia kosztów prowadzenia działalności i zminimalizowania negatywnych skutków Pakietu Mobilności, przedsiębiorcy powinni rozważyć również możliwość założenia oddziału lub spółki córki na terenie Niemiec. Decydując się na założenie oddziału albo osobnej firmy transportowej w Niemczech i pozyskanie na nią licencji transportowej, warto mieć na uwadze, że proces ten może potrwać między 4 a 6 miesięcy.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Anita Molska

asystentka prawna - Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Teisininkė asistentė