BLOG

01 kwi 2021

Kaip gauti transporto licenciją Vokietijoje?

  • Lietuvių teisininkas Advokatas Advokatų kontora Advokatų biuras Vokietija

(Foto von HombreCamion auf Pixabay )

Iš pirmo žvilgsnio reikalavimai gauti transporto licenciją Vokietijoje atrodo gana skaidrūs ir lengvai įvykomi. Tačiau daugelis vežėjų savarankiškai besikreipiantys dėl transporto licencijos dažnai susiduria su sunkumais.

Verslininkai užsiimantys prekių gabenimu transporto priemonėmis, kurių maksimalus svoris viršija 3,5 tonos, privalo turėti taip vadinamą transporto licenciją.

Transporto vadybininkas

Norint gauti transporto licenciją reikalaujama turėti transporto vadybininką – „vidinį“ arba  „išorinį“, t.y. pvz įmonės savininką arba pasirinktą trečiajį asmenį. Transporto vadybininkas privalo turėti profesinės kompetencijos pažymėjimą. Atsižvelgiant į vienodus reikalavimus transporto vadybininkams  Europos sąjungoje pagal reglamentą (EB) Nr. 1071/2009, vienoje iš valstybių narių gautas pažymėjimas yra pripažįstamas ir kitose ES šalyse. Verslininkas, turintis Lietuvos valdžios institucijos išduotą kompetencijos pažymėjimą gali pateikti vertimą su apostile atitinkamai Vokietijos institucijai. Vokietijos institucija privalo pripažinti tokį dokumentą lygiaverčiu Vokietijoje išduodamam pažymėjimui.

Be to transporto vadybininkas privalo pateikti geros reputacijos pažymą. Asmuo atvykęs iš kitos šalies nei Vokietija privalo pateikti pažymą apie ligšiolines nusikalstamas veikas iš Vokietijos, bei iš kilmės šalies.

Kitas transporto vadybininko reikalavimas yra, kad būtų užtikrintas jo nuolatinis pasiekiamumas įmonės būstinėje ir atstovavimas Vokietijos valdžios įstaigose (Vokietijoje kiekviena federalinė žemė turi savo valdžios institucijas ir apibrėžia savo veiklos jurisdikciją). Šis reikalavimas yra daugeliui verslininkų sunkiausiai įvykdomas, nes daugeliu atvejų pažymėjimo savininkas yra įmonės savininkas, kuris valdo savo Vokietijoje registruotą verslą „nuotoliniu būdu“ iš Lietuvos. Šią problemą galima išspręsti perdavus eismo vadybiniko pareigas trečiajam asmeniui, kuris būtų nuolatos pasiekiamas Vokietijos įmonės patalpose  bei atstovautų jai Vokietijos valdžios institucijoje, prižiūrinčioje Bendrijos transporto licencijos išdavimo procedūrą. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad skirtingos kompetetingos institucijos įvairiai aiškina galiojančias taisykles ir nustato sąlygas, pvz., dėl administratoriaus gyvenamosios vietos, esančios ne toliau kaip 200 km atstumu nuo įmonės buveinės. Be to, reikia nepamiršti, kad pasamdyti transporto vadybininkai gali teikti savo paslaugas ne daugiau kaip keturiems subjektams, turintiems ne daugiau kaip 50 transporto priemonių.

Finansiniai ištekliai

Turėdami eismo vadybininką su atitinkamu pažymėjimu, turėtumėte pasirūpinti vadinamuoju finansiniu pajėgumu. Reikalaujama, kad įmonės sąskaitoje būtų 9 000 eurų apyvartinių lėšų pirmajai transporto priemonei ir 5 000 eurų už kiekvieną paskesnę transporto priemonę. Kai kuriose ES šalyse taip pat yra tokia prievolė ir ją galima įvykdyti gavus atitinkamą banko garantiją, bet Vokietijoje banko garantijos – bent jau naujai įsteigtiems subjektams – nepriimamos, o tai reiškia, kad savo banko sąskaitoje turite turėti pakankamai lėšų. Mokesčių konsultantas turi patvirtinti faktą, kad paraiškos transporto licencijai gauti  pateikimo dieną subjektas turi reikalavimus atitinkančias lėšas.

Draudimas

Būtina atsižvelgti į tai, kad Jūs esate įpareigoti sudaryti pervežėjams privalomą draudimą, kuris padengtų transporto metu įvykdytą žalą. Pateikiant prašymą pakanka su visais būtinais dokumentais pateikti atitinkamą draudimo pasiūlymą. Vėliausiai licencijos išdavimo dieną yra privaloma turėti draudimo polisą.

Pateikiant paraišką reikia sumokėti 300 eurų žyminį mokestį už licencijos išdavimą ir po 55 eurus už kiekvienai naudojamai transporto priemonei padaromą kopiją/patvirtintą kopiją. Nuo prašymo su visais dokumentais pateikimo iki galutinio sprendimo praeina vidutiniškai nuo dviejų iki trijų savaičių.

Vokietijos įmonės galimybė išsinuomoti / išnuomoti transporto priemones priklausančias Lietuvos įmonei

Daugelis transporto verslininkų iš Lietuvos, nusprendę atidaryti transporto įmonę Vokietijoje, jau turi savo transporto priemonių parką Lietuvos įmonėje. Dėl šios priežasties kyla klausimas, ar atskiros šio parko transporto priemonės gali būti naudojamos kaip Vokietijos bendrovės veiklos dalis nereikalaujant jų perregistruoti Vokietijoje. Na, tokia galimybė yra nuomos sutarties forma tarp Lietuvos įmonės ir Vokietijos įmonės (tačiau nuomojamų transporto priemonių atveju turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, ar nuomos sutartis leidžia tokią galimybę, jei ne, turėtumėte paprašykite nuomotojo pakeisti sutartį). Iš Lietuvos įmonės išsinuomotą transporto priemonę vairuoti gali tik vairuotojas, dirbantis Vokietijos įmonėje.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Ilona Gurgsdies

adwokat - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatė

linkedinLogo