BLOG

23 mar 2021

Vokietijos baudos ir permokos už AdBlue sistemos manipuliavimo įrangos turėjimą

  • Lietuvių teisininkas Advokatas Advokatų kontora Advokatų biuras Vokietija

(Foto von myshoun auf Pixabay)

Kiekvienam operatoriui turbūt yra žinoma kaip tinkamai veikia „AdBlue“ sistema. Pastovus ir brangus remontas dažnai nesuteikia norimo rezultato. Vos pravažiavus kelis kilometrus vėl paaiškėja, kad problema vis dar nėra išspręsta. Remonto dirbtuvės, net oficialūs gamintojų servisai dažnai tik gūžčioja pečiais ir neranda ilgalaikio problemos sprendimo būdo. Nerandant kito ekonomiško problemos sprendimo būdo nenuostabu, kad žmonės nusprendžia įdiegti „AdBlue“ manipuliavimo sistemą.

„AdBlue“ manipuliavimas ir Vokietijos įstatymai – mokestinis pažeidimas

Atitinkamos manipuliavimo įrangos įdiegimas atrodo iš žmogiškosios pusės kaip pateisinamas problemos sprendimo būdas, bet Vokietijos įstatymai nepateisina tokių nukrypimų nuo teisinių normų bei nenumato sumažinto tarifo. „AdBlue“ įdiegimo ir tinkamo „AdBlue“ įpurškimo tikslas yra išmetamųjų dujų patekimo į aplinką sumažinimas. Vokietijos įstatymų leidėjas nusprendė taikyti mokesčių lengvatas pagal EURO 0 – EURO 6 emisijos klases (kelių rinkliavos nuolaidos forma/ Mautrabatt) tiems, kurie turi naujesnės kartos variklius ir taip prisideda prie išmetamųjų teršalų mažinimo. Įdiegus „AdBlue“ manipuliavimo įrenginį  yra sutrikdomas dyzelinio kuro degimo procesas ir tuo pačiu sumažėja arba yra visiškai išjungiamas „AdBlue“ padavimas/degimas. Įdiegus „AdBlue“ manipuliavimo įrangą teoriškai aukštesnės emisijos klasės transporto priemonės variklių išmetamųjų dujų kiekis supanašėja su išmetamųjų dujų kiekiu varkilių atitinkančių EURO 0 standartą. Tad kelių rinkliavos mokesčiai būna paskaičiuojami pagal mažesnį aukštesnės emisijos klasės tarifą, nors iš tikrųjų transporto preimonė su manipuoliuota „AdBlue“ sistema išskiria kur kas daugiau išmetamųjų dujų ir iš tiesų atitinka kur kas prastesnės emisijos klasės kategoriją, kurioje kelių rinkliavos tarifas yra kur kas didesnis. Taigi Vokietijos policijos (BAG) patikrinimo metu, muitinėje (Zollamt) ar kitoje įstaigoje nustačius  „AdBlue“ sistemos manipuliaciją laukia rimtos finansinės pasekmės. Tokie  nusižengimai yra kvalifikuojami kaip mokesčių nusižengimas.

Pasekmės, kurios laukia nustačius neteisėto įrenginio naudojimą

Aptikus „AdBlue“ manipuliavimo įrangą laukia griežtos pasekmės. Su pirmaisiais sunkumais susiduria vairuotojas pervežimo operacijos metu. Kontroliuojantys pareigūnai pirmiausia patikrina, ar borto kompiuteryje nėra nustatoma „AdBlue“ įdiegimo klaidų. Jeigu pareigūnai aptinka, kad valdymo įtaise yra kokių nors įdiegimo klaidų, tada jie turi teisę nuodugniai ištirti visą borto kompiuterį, išardyti jį dalimis arba nukreipti transporto priemonę į specializuotą transporto priemonės tikrinimo punktą. Pareigūnai radę klastojimo įrenginį turi teisę šį konfiskuoti, kad būtų užtikrinta tolimesnio tyrimo eiga. Nors vairuotojai turi teisę paprieštarauti, kad policija konfiskuotų kalstojimo įrangą, tai tolimesnio tyrimo nesustabdys ir toks prieštaravimas paprastai neturi didelio poveikio tolimesnei tyrimo eigai. Vairuotojui pareiškus prieštaravimą pareigūnai gali konfiskuoti klastojimo įrangą prieš vairuotojo valią. Tik šiuo atveju bus susisiekiama su atsakingu prokuroru ir teisėju. Tuo atveju, jeigu patikrinimo metu yra randamas manipuliavimo įtaisas, vežėjas ir vairuotojas turi sumokėti pradinį užstatą už vėlesniu metu nustatytiną baudą. Paprastai toks piniginis  užstatas vienam vairuotojui sudaro 500,00 eurų ir vienai transporto įmonei  1 000,00 eurų.

„AdBlue“ sistemos remontas – į ką verta atkreipti dėmesį

Transporto įmonės taip pat gali nuspręsti suremontuoti „AdBlue“ sistemą specializuotoje gamykloje (remonto kaina gali būti nemaža, bet po sėkmingo remonto transporto priemonei yra leidžiama tęsti tolimesnę kelionę) arba nuvilkti transporto priemonę į bet kurią kitą pasirinktą gamyklą, pvz. Lietuvoje ar Lenkijoje. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad transporto priemonės dokumentai bei registracija  bus tokiu atveju nusiųsti atitinkamam vežėjui į tą šalį, kurioje jis yra įsikūręs. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad dėl paprasčiausio institucijų nežinojimo dokumentai gali būti nusiųsti į atitinkamą ambasadą, o ambsada dažniausiai juos persiunčia į atitinkamą kelių tarnybą. Todėl iki dokumentų susigrąžinimo gali praeiti net kelios savaitės. Nusprendus pargabenti transporto priemonę reikia nepamiršti, kad gabenimas privalo vykti ant tam skirtos platformos ir neviršyti maksimalių leistinų gabaritų. Kitaip Jums bus reikalingas leidmas, pervežti didelių gabaritų krovinį. Tokie leidimai yra siejami su papildomomis didelėmis išlaidomis. Norėdami atgauti transporto priemonės dokumentus Jūs turite pateikti kelių transporto tarnybai įrodymus, kad „AdBlue“ sistema yra suremontuota. Atsižvelgus į kiekvieną atskirą atvejį gali būti net ekonomiškiau atlikti reikiamą remontą netoli patikrinimo vietos.

Baudos ir rinkliavos permokos už „AdBlue“ sistemos manipuliavimo įrangos turėjimą

Daugelis vežėjų yra klaidingai įsitikinę, kad sumokėjus piniginį užstatą  (šis yra dažnai painiojamas su galutinės baudos sumokėjimu) ir suremontavus „AdBlue“ sistemą, nemalonumai  baigėsi. Dažnai vežėjų nuostabai praėjus keletui mėnesiu BAG atsiunčia papildomus laiškus, kuriuose pranešama, kad nustatoma kur kas didesnė nei pirminis užstatas bauda ir kad kelių rinkliavos dydis buvo perskaičiuotos atbuline data pagal nepalankesnę emisijos klasę, o bendra suma sudaro kelis ar net daugiau tūkstančių eurų. Daugelis vežėjų nesuprant, kad sprendimas perskaičiuoti kelių rinkliavos dydį atbuline data yra mokestinis sprendimas, kurio pasekoje perskaičiuota rinkliavos suma yra mokėtina nedelsiant apie tai gavus pranešimą.  Todėl toks sprendimas gali būti pasitelkus teisinius instrumentus pilnai įgyvendinamas nuo to momento, kai jis buvo vežėjui pristatytas. Vežėjai ypač nustemba, kai policija arba BAG sekančios kontrolės metu transporto priemonę areštuoja tam laiko tarpui, iki kol yra sumokama paskirta bauda bei yra perkaičiuota kelių rinkliava.

Apibendrinimas

Į kiekvieną atskirą atvejį susijusį su „AdBlue“ manipuliacija turi būti žiūrima labai rimtai. Prieš siunčiant policijai ar BAG  savo poziciją apie pažeidimo aplinkybes turėtumėte gerai apmąstyti, kiek tam tikra pozicija gali Jums padėti ar net pabloginti situaciją. Pateikus tam tikrus dokumentus ar argumentus galima pasiekti, kad paskirta bauda būtu (dažnai net žymiai) sumažinta. Ypač susidūrus su BAG paskirtomis baudomis rekomenduojama kreiptis į teisininką, nes priklausomai nuo faktinių aplinkybių išdėstymo bei argumentavimo niuansų gali būti pasiekti skirtingi reyultatai dėl baudos dydžio, nuo baudos pakėlimo iki žymaus net kelis tūkstančius siekiančio baudos sumažinimo. Dažnai bandymas savarankiškai išspręsti klausimą su BAG baigiasi tuo, kad sprendimas dėl baudos dydžio paskyrimo nėra pakeičiamas. Laiku nesiimant jokių papildomų priemonių toks sprendimas gali tapti nebeužginčijamu. Tokio teisiškai įsigaliojusio sprendimo apskųsti negalima, tad net ir geriausias advokatas nieko padėti nebegalės.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Ilona Gurgsdies

adwokat - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatė

linkedinLogo