BLOG

15 mar 2021

Baudos Vokietijoje už tachografo duomenų klastojimą

  • Lietuvių teisininkas Advokatas Advokatų kontora Advokatų biuras Vokietija

(Foto von  Andy Choinski auf Pixabay)

Krovininio transporto kontrolių metu dažnai Vokietijos federalinė krovinių vežimo tarnyba (BAG/Bundesamt für Güterverkehr) nustato pažeidimus susijusius ne tik su kabotažo nesilaikymu, bet taip pat ir su tachografų manipuliacijomis. Dėl padažnėjusių tokio tipo pažeidimų, BAG sustiprino patikrinimus dėl galimų manipuliacijų darbo laiko ir registravimo įtaisais, t.y. dažniausiai tachografais. Kontrolės metu ieškoma vadinamųjų „magnetų“ arba programinės įrangos USB atmintinėse, kurie gali būti naudojami tachografų įrašų manipuliavimo tikslais. Norėdami apeiti nustatytus darbo ir poilsio laiko standartus vairuotojai pasitelkia magnetus, programinę įrangą ar kitą manipuliavimo įtaisą, kad pakeistų tachografo užfiksuotą darbo ar vairavimo laiką. Pasitelkiant įvairius manipuliacijos būdus darbo laikas yra pakeičiamas į poilsio laiką. Tachografų manipuliacijos suteikia vežėjams teorinę ir praktinę galimybę apeiti nustatytus darbo ir poilsio laiko standartus. BAG publikuotoje statistikoje taip pat pranešama apie atvejus, kai vairuotojai vairuoja transporto priemones su dviem arba jam nepriklausomomis kortelėmis.

Nerimą keliantys duomenys – sustiprinta kontrolė

Minėtos manipuliacijos ir kiti būdai „apgauti“ kurį laiką galėjo likti neaptikti, nes iš pradžių jų veikimo būdas nebuvo žinomas daugumai BAG pareigūnų. Taip pat minėtoms tachografo manipuliacijoms nebuvo skiriama daug dėmesio eilinės kontrolės metu. Į galimas prietaiso manipuliacijas būdavo atkreipiamas dėmesys tik tuo atveju, jeigu pažeidimai būdavo akivaizdūs. Nustačius pirmuosiuos tachografo manipuliacijos atvejus ir supratus, kad tokių manipuliacijų apimtys gali būti labai didelės, padėtis pasikeitė. Jau 2018 metais BAG surengė pareigūnų mokymus su tikslu juos apmokyti, kaip patikrinti tachografus, kad būtų galima nustatyiti galimus manipuliavimo atvejus. Šie mokymai greitai pasiteisino, nes beveik kiekvieną dieną pareigūnai patikrinimo metu skiria didelį dėmesį galimų tafografo manipuliacijų išaiškinimui.

Kelių eismo saugumo prioritetas – griežtos baudos

Manipuliavimo tachografu tema yra svarbi ne tik vairuotojams, bet ir transporto įmonių savininkams bei transporto vadybininkams. Vairuotojams skiriamos baudos paprastai siekia iki 500,00 eurų. Vežėjams gali būti skiriamos baudos nuo 15 000,00 iki 30 000,00 eurų. Baudos už tachografų manipuliavimą yra vienos didžiausių, kurias gali skirti Vokietijos BAG vežėjams. Pagal Vokietijos įstatymų leidėją tokios ypač didelės piniginės baudos yra pateisinamos tuo, kad būtų užtikrinamas saugumas keliuose. Kai vairuotojai nesilaiko maksimalaus darbo laiko ir vairavimo bei nustatytų privalomų pertraukų režimo yra pažeidžiami saugaus kelių eismo principai. Pagal Vokietijos įstatymus numatoma, kad išsekęs vairuotojas visada kelia grėsmę kitiems kelių eismo dalyviams. Tai taikytina ypač tais atvejais, kai nėra laikomasi reglamentuoto darbo ir poilsio režimo.

Pagal ES reglamento Nr. 165/2014 32 straipsnio pirmą pastraipą transporto įmonės ir vairuotojai privalo užtikrinti tinkamą skaitmeninių tachografų ir vairuotojo kortelių veikimą ir deramą jų naudojimą. Pagal cituojamą straipsnį transporto priemonėje neturėtų būti jokių prietaisų, kurie leistų suklastoti, nuslėpti ar sunaikinti duomenis. Vairuotojai ir  transporto įmonės bei jų transporto vadybininkai (turintys profesinės kompetencijos pažymėjimą), kurie manipuliuoja (arba apie tai žino), turėtų atsižvelgti į aukščiau minėtas gresiančias dideles baudas. Ypatingais atvejais BAG taip pat gali apie manipuliacijas pranešti prokuratūrai, kuri gali užvesti ikiteisminį tyrimą dėl 268 straipsnio StGB (Vokietijos baudžiamasis kodeksas) pažeidimo. 268 straipsnis StGB už techninių įrašų klastojimą numato laisvės atėmimo bausmę iki penkerių metų. Tačiau toks bylų perdavimas prokuratūrai kol kas pasitaiko retai. O prokuratūrai perduotos bylos dažniausiai baigiasi tuo, kad yra paskiriama didelė piniginė bauda.

Užstatas už būsimą baudą

Transporto vežėjai, kurie sąmoningai, labai aplaidžiai ar net nesąmoningai (tuo atveju, kai manipuliuoja vairuotojas) leidžia manipuliuoti tachografu, turėtų atidžiai parengti savo gynybos liniją ginčų su BAG metu. Nustačius manipuliavimo tachografu atvejį deje nepavyks išvengti nuo 15 000 iki 18 000 eurų dydžio užstato (areštas grynaisiais) už galimą/būsimą piniginę baudą, kuri bus paskirta vėlesniu metu. Tokių atvejų, kai BAG patikrinimo metu nustato, kad tachografas buvo sugadintas ir „leistų“ transporto priemonei tęsti maršrutą už mažesnį nei minėtas užstatą praktiškai nepasitaiko. Pagal aktualią BAG praktiką už tachografo manipuliaciją yra skiriamas standartinis užstatas nuo 15 000 iki 18 000 eurų. Jo nesumokėjus transporto priemonei draudžiama palikti patikros vietą, tad vairuotojas negali tęsti pervežimo operacijos. Kartais pasitaiko, kad BAG vairuotoją su transporto priemone nukreipia į DEKRA aptarnavimo centrą ar kitą įmonę, kuri nustato ar buvo transpoto priemone manipuliuojama. Tokios papildomos specializuotos įmonės apžiūros sukelia papildomas išlaidas. Ne vienu atveju pasitaiko, kad sumokėto užstato nepakanka padengti vėlesniu metu paskiriamai piniginei baudai. Dažnai tolimesio BAG tyrimo metu paaiškėja, kad mažiausiai 15 000 eurų užstatas buvo tik mažas avansas ir BAG nori skirti žymiai didesnę baudą nei sumokėto užstato dydis, nes pvz. įvertinus BAG tyrimo medžiagą yra nusprendžiama, kad tam tikro manipuliavimo įtaiso naudojimas rodo išankstinį nusižengusiojo sumanymą, pakeisti tachografo duomenis. Nusprendus, kad buvo vykdoma tyčinė tachografo manipuliacija, sumokėto pirminio „avanso“ padengti būsimą piniginės baudos dydį greičiausiai nepakaks.

Įtarimas dėl tachografo klastojimo – kreipkitės pagalbos į specialistus

Aprašytais atvejais, kaip ir daugeliu kitų atveju, patikrinimo metu galioja auksinė taisyklė: „tyla – gera byla“. BAG patikrinimo metu įtarusi, kad buvo įvykdyti pažeidimai,  toliau tiria įvykį. Tokio tolimesnio  tyrimo eigoje BAG susisiekia su pažeidėju (t.y. siunčia pažeidėjui dokumentus) ir prašo pateikti savo poziciją dėl pažeidimo įtarimo. Tokio tolimesnio tyrimo eigoje verta nutraukti tylėjimą ir pateikti BAG gerai apmąstytą gynybos poziciją, kuri paneigtų arba bent jau sušvelnintų įtarimus dėl tachografų manipuliavimo. Kiekvienas atvejis yra individualus, todėl sunku apibendrinti tinkamiausią gynybos strategiją. Nėra vieno teisingo visiems atvejams tinkamo kelio. Tik įvertinus konkretaus atvejo aplinkybes galima nuspręsti koks gynybos būdas yra efektyviausias. Iškilus problemoms su BAG dėl įtarimų tachografo manipuliacija verta kreiptis į specialistą, kuris yra gerai susipažinęs su BAG praktikos niuansais, nes kiekvienas nedidelis suformuluoto argumento niuansas gali nulemti baudos panaikinimą, jos sumažinimą ar net žymų padidinimą.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Ilona Gurgsdies

adwokat - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatė

linkedinLogo