BLOG

09 mar 2021

Konsekwencje prawne nielegalnego korzystania z manipulatora instalacji AdBlue w Niemczech

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von marcinjozwiak von Pixabay)

Od 1 września 2015 roku we wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdach z większymi silnikami Diesla muszą być zamontowane systemy instalacji AdBlue. Są to systemy oczyszczania spalin, dzięki którym samochody mogą spełniać nowe normy poziomu zanieczyszczeń. Pomimo już wieloletniej obecności systemów AdBlue w pojazdach, ciągle w wielu przypadkach nie funkcjonują one prawidłowo. Wymusza to częste i kosztowne naprawy, które nie zawsze przynoszą spodziewany efekt. Nawet wyspecjalizowane, autoryzowane zakłady naprawcze nie zawsze radzą sobie z rozwiązaniem problemu. W związku z tym wielu przewoźników decyduje się na instalację manipulatora AdBlue. Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w razie wykrycia nielegalnego manipulatora instalacji AdBlue?

Cel i działanie instalacji AdBlue

Podstawowym zadaniem instalacji AdBlue jest oczyszczanie spalin emitowanych przez pojazd z tlenków azotu. W efekcie reakcji chemicznych zachodzących w katalizatorze na zewnątrz dostaje się nieszkodliwy dla środowiska azot i para wodna, a silniki diesla nie emitują do atmosfery tak dużo zanieczyszczeń. Tlenki azotu są niezwykle toksyczne, a AdBlue pozwala na ich usunięcie, nawet w 90 procentach. Niemiecki ustawodawca, wyrażając troskę o środowisko, postanowił przyznać ulgę podatkową zgodnie z klasami emisji spalin EURO 0 do EURO 6 (w formie upustu na myto). Otrzymują ją ci, którzy posiadają silniki nowszych generacji i dzięki temu przyczyniają się do mniejszego zanieczyszczenia środowiska. W wyniku instalacji manipulatorów AdBlue dochodzi do zaburzenia procesów spalania diesla i jednocześnie wyłączonego spalania AdBlue w całości lub w części. W efekcie emisja spalin przy silnikach teoretycznie wyższych klas, jest zbliżona do tej w silnikach o normie EURO 0.

Przebieg kontroli

W pierwszej kolejności kontrola skupia się na sprawdzeniu, czy komputer pokładowy nie wykazuje błędów przy instalacji AdBlue. Jeżeli wykryty zostanie jakikolwiek błąd instalacji, urzędnicy mają prawo do dokładnego przebadania całego komputera pokładowego, jego rozkręcenia na części pierwsze bądź skierowania pojazdu do specjalistycznej stacji kontroli pojazdów. Wykrycie manipulatora AdBlue pozwala urzędowi na skonfiskowanie urządzenia na potrzeby dalszego postępowania. Wprawdzie kierowca może odmówić konfiskaty, jednak ta odmowa i tak ostatecznie zostanie ‘’przełamana’’ decyzją prokuratury o trwałej konfiskacie urządzenia. Jeśli w pojeździe zostanie znaleziony manipulator, zarówno kierowca jak i przewoźnik, będą zmuszeni do opłacenia wstępnej kaucji na poczet mandatu. Wynosi ona 500 EUR na kierowcę i 1000 EUR na przewoźnika.

Konsekwencje wykrycia nielegalnej instalacji

Wielu przewoźników na tym etapie jest przekonanych, że po opłaceniu kaucji (często mylonej z finalnym mandatem) i naprawą instalacji AdBlue sprawa jest zakończona. Jeśli jednak podczas kontrolii niemiecka policja, BAG (Bundesamt für Güterverkehr – urząd ds. nadzoru transportu; odpowiednik polskiej ITD), Zollamt (urząd celny), bądź inny urząd, wykryje manipulację, należy spodziewać się poważnych konsekwencji finansowych, ponieważ jest to klasyfikowane jako quasi wykroczenie skarbowe. Dlatego też decyzję o poborze myta wstecz należy rozumieć jako decyzję skarbową, która wymagalna staje się od momentu jej wydania. Przedsiębiorcy są zdziwieni, kiedy po kilku miesiącach dowiadują się z kolejnych pism z BAG, że kara jest znacznie wyższa niż zapłacona kaucja, a ponadto naliczone zostało wstecz myto. Łączna suma może wynosić kilkanaście bądź więcej tysięcy euro. Warto podkreślić, że od chwili otrzymania decyzji BAG, istnieje możliwość jej pełnej egzekucji. Dlatego też przewoźnicy powinni liczyć się z tym, że przy kolejnej kontroli policja bądź BAG mogą dokonać zatrzymania pojazdu aż do momentu opłacenia kary i wstecz policzonego myta.

Naprawa instalacji AdBlue – na co warto zwrócić uwagę

Przedsiębiorca może zdecydować się na naprawę instalacji AdBlue na miejscu w wyspecjalizowanym zakładzie (koszt naprawy może być znaczący jednak po skutecznej naprawie można kontynuować jazdę), bądź na odholowanie pojazdu do innego dowolnego zakładu (np. w Polsce). W takiej sytuacji musi rozważyć on, co będzie dla niego bardziej opłacalne. W przypadku odholowania pojazdu do innego zakładu dokumenty samochodu oraz rejestracje zostaną zabrane i przesłane do właściwego przewoźnikowi w jego macierzystym kraju urzędu drogowego. Niestety przez brak znajomości przepisów organów kontroli drogowej, często dochodzi do sytuacji,  w których ograny kontroli drogowej wysyłają dokumenty najpierw do ambasady, a dopiero ta przesyła je do właściwego urzędu drogowego. Takie rozwiązanie powoduje brak możliwości ich odzyskania nawet przez kilka tygodni. Należy także wziąć pod uwagę, że transport pojazdu musi odbyć się na odpowiedniej platformie i nie może przekraczać maksymalnych gabarytów – w przeciwnym wypadku potrzebne jest pozwolenie na (kosztowny) przejazd ponadgabarytowy! Po powrocie do kraju instalacja AdBlue musi zostac naprawiona, a odpowiedni dokument przedstawiony w urzędzie drogowym w celu odzyskania rejestracji. Dlatego też korzstniejsze wydaje się zlecenie naprawy na miejscu, jednakże będzie to zapewne uzależnione od konkretnego przypadku.

Podsumowanie

Sprawy dotyczące manipulacji instalacjami AdBlue są traktowane bardzo poważnie. Każde wystosowanie stanowiska w kontaktach z policją bądź z BAG musi być dokładnie przemyślane, ponieważ może pomóc, ale może także znacznie pogorszyć sytuację. Dlatego też należy dobrze zastanowić się, jakie dokumenty powinny zostać przedstawione i jaka argumentacja sprawi, że ustalona kara zostanie pomniejszona. W sprawach dotyczących kar wystawianych przez BAG, szczególnie zaleca się skorzystanie z porady prawnika. Próby załatwiania sprawy na własną rękę często kończą się podtrzymaniem decyzji nakładającej na przewoźników wysokie kary finansowe. Kiedy taka decyzja stanie się prawomocna, co do zasady nie będą już przysługiwać nam środki odwoławcze. Wtedy nawet najlepszy prawnik nam już nie pomoże. Kiedy jest jeszcze czas na przedstawienie sprzeciwu, prawnik specjalizujący się w prawie transportowym może doprowadzić do wydania korzystniejszej decyzji, a finalna kara może zostać zmniejszona nawet o tysiące euro.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Anita Molska

asystentka prawna - Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Teisininkė asistentė