BLOG

01 mar 2021

Mobilumo paketas II dalis – kas įsigalios artimiausias metais?

  • Lietuvių teisininkas Advokatas Advokatų kontora Advokatų biuras Vokietija
  • Niemieckie prawo transportowe

(Foto von marcinjozwiak von Pixabay)

Nepaisant jau 2020 metų rugpjūčio mėnesį įsigaliojusių taisyklių, kurios labiausiai palietė vežėjus vykdančius tarptautinius pervežimus, ir kurios vieningai reguliuoja kassavaitinio poilsio ir darbo režimą bei įpareigojo darbą organizuoti taip, kad vairuotojams būtų suteikta galimybė per iš eilės einančių keturių savaičių laikotarpį grįžti į pastovią gyvenamąją vietą. Ateinančiais metais įsigalios naujos taisyklės, kurios turės didelės įtakos ypač tarptautinius pervežimus bei kabotažą vykdantiems vežėjams.

Kabotažo sugriežtinimas

Nuo 2022.02.21 šiek tiek pasikeis kabotažo vykdymo taisyklės. Šiuo metu galiojančios kabotažo taisyklės keisis nežymiai. Kaip ir dabar yra leidžiama, bus ir toliau leidžiama vykdyti kabotažą, kai į užsienio valstybę įvežamas ir toje šalyje iškraunamas krovinys. Šiuo atveju bus leidžiami trys pervežimai šioje šalyje per septynias dienas nuo krovinio iškrovimo. Tuo atveju jeigu į šalį įvažiuojama prieš tai atlikus tarptautinį pervežimą į kitą šalį, t.y. su nepakrauta transporto priemone, leidžiama per tris dienas atlikti vieną kabotažo pervežimą. Prie šių jau žinomų bei galiojančių apribojimų prisidės papildomas apribojimas, kuris numato, kad po vienoje ES valstybėje atliktų leidžiamų kabotažo pervežimų yra numatomas taip vadinamas 4 dienų pertraukos laikotarpis (cooling-off). Po vienoje šalyje atlikto leistino kabotažo nebebus galima vykdyti sekančio kabotažo šioje šalyje nepraėjus 4 dienų pertraukai.

Komandiravimas

Taip pat nuo 2022 vasario 2 d. pasikeis taisyklės dėl komandiravimo taisyklių taikymo tarptautinius krovinius gabenantiems vežėjams. Jiems iki šiol nebuvo taikomos komandiravimo taisyklės. Tai pasikeis ateinančiais metais. Komandiravimo taisyklės nebus taikomos tik tiems vairuotojams, kurie vykdo dvišalius pervežimus ir tuo atveju kai yra vykdomi tranzitiniai pervežimai, t.y. kai gabenamas tarptautinis krovinys iš Lietuvos į Vokietiją ir atlikus iškrovimą iš karto grįžtama į Lietuvą. Visiems kabotažiniams pervežimams bei tarptautiniams pervežimams bus taikomos komandiravimo taisyklės. Pritaikius komandiravimo taisykles tolimuosius reisus vykdantiems darbuotojams turės būti mokamas didesnis atlyginimas, tai yra toks atlyginimas, kuris atitinka toje užienio valstybėje pagal įstatymą numatytą minimalaus atlyginimo lygį. Ypač vykdant kabotažą nebebus galima mokėti šalies įstatymams, kurioje yra įsikūrusi įmonė, atitinkamo atlyginimo.

Nauja prievolė kirtus sieną

Jau nuo 2020 metų rugpjūčio mėnesio įsigaliojo vežėjams naudojantiems analoginį tachografą prievolė į registracijos lapą įrašyti papildomą informaciją. Tai yra vežėjai privalo įrašyti simbolius šalių, kuriose kasdienis darbo laikas prasidėjo ir pasibaigė. Vairuotojai taip pat privalo kirtę valstybės narės sieną pirmą kartą sustoti artimiausioje įmanomoje sustojimo vietoje prie sienos ar kirtus sieną ir įrašyti į registracijos lapą tos valstybės simbolį.

Vežėjai naudojantys skaitmeninius tachografus turi įvesti tų valstybių simbolius, kuriose kasdienis darbo laikas prasidėjo ir pasibaigė. Papildomai nuo 2022 m. vasario 2 d. vairuotojai turės įvesti šalies, į kurią įvažiuoja kirsdami sieną simbolį. Pirmą kartą kirtus sieną turėtų būti sustojama artimiausioje įmanomoje sustojimo vietoje prie arba kirtus sieną. Čia nurodytos informacijos nėra privaloma įvesti, jeigu tachografas automatiškai įregistruoja vietos nustatymo duomenis.

Toks papildomos informacijos žymėjimas turėtų palengvinti atpažinti galimus pažeidimus kontrolės metu.

Įrašų duomenų išsaugojimas

Iki šiol kontrolės metu vežėjai turėjo pateikti einamosios dienos ir praėjusių 28 dienų duomenis. 2024 metų gruodžio 31 d. bus privaloma pateikti einamosios dienos ir ankstesnių 56 dienų įrašus. Ši taisyklė neturėtų apsunkinti transporto vairuotojų darbo, kurie jau naudoja elektroninius tachografus, nes tokie duomenys ir taip yra išsaugojami elektroniniuose tachografuose.

Transporto priemonės grąžinimas

Pagal naujus mobilumo paketo nuostatus vežėjai bus nuo 2022 m. vasario 21 dienos įpareigojami grąžinti transporto priemonę bent aštuonių savaičių bėgyje į pervežimų įmonės veiklos centrą. Tokiu būdu bandoma užtikrinti jau įsigaliojusio reglamento apie vairuotojams suteikiamą galimybę grįžti į nuolatinę gyvenamąją vietą laikymąsi ir tuo pačiu transporto priemonių techninės priežiūros reguliarumą.

Išmanusis tachografas

Tikėtina kad nuo 2023 metų bus privaloma įmontuoti naujos kartos išmaniuosius tachografus į naujas transporto priemones. Naujos kartos tachografai papildomai fiksuos kiekvieną sienos kirtimą ir sunkvežimio pakrovimą bei iškrovimą. Taip pat planuojama nuo 2025 metų sausio 1 d. vežėjus vykdančius tarptautinius pervežimus įpareigoti atnaujinti iki tol naudojamus analoginius arba elektroninius tachografus į naujos kartos išmaniuosius tachografus. Įdiegus išmaniuosius tachografus galės atitinkamos instancijos daug lengviau kontroliuoti kabotažo pervežimus, bei vairuotojų komandiravimą.

Mažos masės transporto priemonės

Jau nuo 2022 metų gegeužės mėnesio mažos masės transporto priemonės gabenančios tarptautinius krovinius turės pasirūpinti atitinkamais leidimais.

Nuo 2022 metų gegužės mėnesio galios mobilumo paketo taisyklės taip pat transporto priemonėms vykdančioms tarptautines vežimo arba kabotažo operacijas, kurių maksimali leidžiama transporto piremonės masė kartu su priekaba ar puspriekabe viršija 2,5 tonos. Iki šiol šios transporto priemonės gali vykdyti transporto pervežimus neapribojami ES reglamentais. Vėliausiais nuo 2026 metų bus ir šių transporto priemonių vežėjai įpareigoti įdiegti elektroninius tachografus. Tokiu būdu bus ir mažos masės transporto priemonių vairavimo ir poilsio laikas fiksuojamas.

Apibendrinimas

Įsigaliojus mobilumo paketui buvo pakeista bei papildyta nemažai iki šiol galiojusių Europos sąjungos reglamentų. Nors su naujomis nuostatomis siekiama pagerinti vairuotojų socialinę padėtį, bei užtikrinti saugumą kelyje, bet nemažai naujų apribojimų ir taisyklių turės neigiamų pasekmių ypač mažesnėms pervežimo įmonėms bei tarptautiniu pervežimu užsiimantiems asmenims iš Europos sąjungos kraštinių šalių. Dėl mobilumo paketo susidurs ir Lietuvos vežėjai su naujais darbo organizavimo iššūkiais. Privalomas transporto priemonės grąžinimas į įmonės veiklos centrą bei sugriežtintas kabotažo vykdymas gali paskatinti įmones perkelti veiklos centrus vakarų Europos link. Ypač įmonės, kurios specializuojasi į kabotažo vykdytmą Vokietijoje, turėtų apsvarstyti galimybę įkurti filialą arba dukterinę įmonę Vokietijoje, kad būtų galima kabotažą Vokietijoje vykdyti be apribojimų.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Ilona Gurgsdies

adwokat - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatė

linkedinLogo