BLOG

28 maj 2020

Czy pojazdy dieslowe posiadające niefabryczne instalacje gazowe CNG (dual-fuel) również objęte są w Niemczech całkowitym zwolnieniem z myta do końca roku 2023?

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Markus Spiske von Pexels)

1. Planowana zmiana

Na dniach w Niemczech ma wejść w życie ustawa zmieniająca prawo o obowiązku płacenia myta. Zmiany dotyczyć mają głównie wydłużenia okresu, w którym pojazdy ciężarowe o napędzie elektrycznym i gazowym (gaz ziemny; NG, CNG i LNG) mają być zwolnione w Niemczech z obowiązku płacenia myta. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami pojazdy te mają zostać zwolnione z tego obowiązku do 31.12.2023 roku, czyli okres zwolnień został wydłużony o kolejne 3 lata, niż początkowo  przewidywała ustawa. Konkretny paragraf który ma zostać zmieniony to § 1 ust. 2 Nr. 8 Bundesfernstrassenmautgesetz. W tym paragrafie dotychczas wyczytać można było m.in., że „pojazdy o napędzie gazowym (gaz ziemny) zwolnione zostają między 01.01.2019 a 31.12.2020 całkowicie z obowiązku płacenia myta“. Teraz niemiecki ustawodawca chce zapisać, że „pojazdy o WIĘKSZOŚCIOWYM spalaniu gazu (ziemnego), zwolnione są z obowiązku płacenia myta od 01.01.2019 do 31.12.23“. Zmieniony zostaje więc nie tylko okres, do końca którego zwolnienie zostaje udzielone, ale również wytyczna, że tylko pojazdy które większościowo spalają gaz, są zwolnione z obowiązku płacenia myta.

Niemiecki BAG czyli Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego wprawdzie już przed tą planowaną zmianą twierdził, że również w okresie 01.01.2019 do 31.12.2020 niemiecki ustawodawca wymagał „większościowego“ spalania gazu, ale teraz zostanie to jednoznacznie zapisane w ustawie. W tym miejscu nasuwa się zasadne pytanie, czy w takim wypadku w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 interpretacja BAG była błedna i również pojazdy, które nie spełniały wytycznej „większościowego“ spalania gazu, powinny być uznawane jako zwolnione z obowiązku płacenia myta. Na pewno jest to argument, którym będziemy się posiłkować w sporach które niebawem nastąpią u tych przedsiębiorców, którzy przez ostatnie miesiące jeździli bez płacenia myta po niemieckich drogach, uznając, że nie musza uiszczać opłaty, gdyż wyposażeni są w instalacje gazowe (i nie spełniając wymyślonego przez BAG warunku posiadania 300L zbiornika gazu). W którym kierunku te procesy się potoczą, tego narazie nie wiemy. Nie powstało jeszcze orzecznictwo odnośnie tej problematyki i będziemy pewnie tymi, którzy doprowadzą do jego powstania jako pierwsi. Prowadzony przez naszą kancelarię proces szybkiej pomocy prawnej w imieniu ok. 50 przewoźników niestety nie wyjaśnił tego aspektu sprawy, gdyż Najwyższy Sąd Krajowy Landu Nadrenii-Północnej Westfalii (jako druga i ostatnia instancja) wspomniał jedynie problematykę, ale celowo jej nie rozwiązał, uznając sprawę w innym punkcie za możliwą do odrzucenia.

2. Rozwiązania dual-fuel (dwupaliwowe) w świetle zmieniającego się przepisu

Pytanie o to, czy niefabryczne rozwiązania dual-fuel mogą bezwarunkowo liczyć na zwolnienie z obowiązku płacenia myta do końca roku 2023 zajmuje bardzo dużą ilość polskich przedsiębiorstw transportowych. Ciężko podać liczbę, ile pojazdów dieslowych zostało na chwilę obecną przerobionych na pojazdy dual-fuel, ale musi być to już bardzo spora liczba. Na dzień 31.07.2019 roku, czyli w momencie, kiedy zakładanie instalacji gazowych dopiero zaczęło się „rozkręcać“, niemiecki BAG liczył już ok. 1.200 pojazdów z niefabrycznym napędem dual-fuel, które zostały wpisane na białą listę TollCollect. Pośród tych ok. 1.200 pojazdów na polskich przewoźników przypadało ok. 1.050, na drugim miejscu byli Słowacy z ok. 25 jednostkami!

Większość z tych przewoźników, którzy po zmianie wytycznych BAG z dnia 01.10.2019r zaczęli dodawać do swoich instalacji gazowych 300L zbiorniki gazu, żyje w przeświadczeniu, że spełniając tę wytyczną znajdują się po bezpiecznej stronie. Nie jest to niestety prawdą. Jedyną wytyczną, która uważana będzie za istotną jest ta, czy dany pojazd podczas poruszania się w Niemczech spala większościowo gaz czy też nie. Jeśli spala większościowo gaz, to będą oni zwolnieni z obowiązku uiszczania myta, a jeśli jednak nie spala, wspomniane zwolnienie nie nastąpi. Wytyczna BAG dotycząca 300L zbiorników mówi jedynie o tym, że BAG domniema, że dany pojazd spala większościowo gaz, ale nie jest to na to niezbity dowód. BAG w każdym momencie może próbować dowodzić, że tak nie jest. Wymóg posiadania 300L zbiornika gazu nie jest de facto wymogiem, można jeździć również na gazie bez potrzeby posiadania zbiornika 300L, problem jest tylko taki, że wtedy każdorazowo trzeba udowodnić, że podczas danej trasy spalano większościowo gaz. Paradoksalnie, to co irytowało przewoźników po 01.10.2019, było ukłonem w ich stronę. BAG dało tym samym możliwość ustalenia prawnej fikcji, tego, że posiadając 300L pełnia się wymogi ustawy („większościowe spalanie gazu“).

Przy zwolnieniach z myta zgodnie z §1 ust. 2 Nr. 8 Fernstrassenmautgesetz należy pamiętać, że jest to de facto ulga podatkowa. Zasadą jest obowiązek płacenia myta, a wyjątkiem jest jego niepłacenie, jeśli np. spala się większościowo gaz. Konsekwencją tego jest to, że to nie państwo niemieckie musi udowodnić przewoźnikowi, czy większościowo spala gaz. To przewoźnik, który chce skorzystać z ulgi musi udowodnić, że spełnia warunek dający mu możliwość niepłacenia myta.

Posiadanie 300L zbiornika pozwala przewoźnikowi sprawić, że BAG domniema, że dany przewoźnik ten warunek spełnia. Ale BAG ma możliwość zakwestionowania tego. Czyli np. jeśli podczas kontroli na drodze funkcjonariusze BAG stwierdzą, że zbiorniki gazu są zupełnie puste, albo instalacja była wyłączona i kierowca dodatkowo potwierdzi, że „już od wielu dni ma ją wyłączoną“ albo „szef mi jeszcze nigdy nie kazał gazu tankować“, to dla danego przewoźnika może to oznaczać początek dużych problemów! BAG może w tym wypadku zakwestionować cały okres zwolnień wstecz (a nie tylko dany przejazd!), tj. od momentu uzyskania zwolnienia i kazać wstecz płacić myto za cały okres plus nałożyć na przewoźnika karę. Przewoźnikowi pozostanie wtedy udowadnianie, że podczas całego tego okresu jeździł (większościowo) na gaz. Udowodnienie tego można być jednak herkulesowym zadaniem!

3. Podsumowanie

Przewoźnicy posiadający pojazdy o niefabrycznej instalacji dual-fuel mogą liczyć się z tym, że będą zwolnieni z obowiązku płacenia niemieckiego myta do końca roku 2023 tylko wtedy, kiedy będą w stanie przez cały okres korzystania z ulgi udowodnić, że spalali większościowo gaz. Posiadanie 300L zbiornika gazu pomaga im co do zasady domniemać, że tak jest, ale niemieckie BAG może np. poprzez kontrole na trasie i przy pewnych poszlakach zakwestionować to, czy dany pojazd oby na pewno jeździ większościowo na gaz.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo