BLOG

25 lis 2019

Katalog najczęściej spotykanych wykroczeń dotyczących pojazdów ponadgabarytowych – część 1

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Daria Sannikova von Pexels)

W prawie niemieckim występuje masa przepisów, które regulują wykroczenia właścicieli pojazdów ponadgabarytowych oraz prowadzących je kierowców. Znajomość i przestrzeganie przepisów pozwala uniknąć mandatów i co ważniejsze punktów karnych, a nawet zakazów jazdy po Niemczech. W pierwszej części naszego artykułu prezentujemy najczęstsze wykroczenia kierowców pojazdów ponadgabarytowych wraz z możliwymi sankcjami prawnymi i przewidywaną grzywną.

Wady i usterki pojazdu

Przy kontrolach drogowych samochodów ciężarowych często badane są usterki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego np. problemy z hamulcami lub oponami. Przy stwierdzeniu takich braków właścicielowi pojazdu zostaje wystawiony mandat. Dostając mandat za wady pojazdu, należy sprawdzić, czy wymienione usterki rzeczywiście się zgadzają i zagrażają bezpieczeństwu ruchu – często policjant nie jest w stanie tego ocenić i konieczna jest kontrola przez specjalistę.

Przekroczenie dopuszczalnej długości, wysokości lub szerokości

W razie przekroczenia dopuszczalnych wymiarów samochodu ciężarowego grozi grzywna w wysokości od 60 euro oraz jeden punkt karny dla kierowcy, a także grzywna w wysokości od 75 euro oraz jeden punkt karny dla posiadacza pojazdu. Jeżeli przekroczona została dopuszczalna wysokość 4,00 m na autostradzie, co mogło zostać wykryte podczas automatycznej kontroli pojazdu najczęściej przy wjeździe do tunelu, i co gorsza spowodowało blokadę ruchu, grzywna może wynieść od 240 €.

Nieprzestrzeganie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach

Często zdarza się, że kierowca samochodu ciężarowego, który dostanie grzywnę za przekroczenie skrzyżowania na czerwonym świetle, usprawiedliwia się tym, że naczepa jest załadowana ciężkim ładunkiem, co uniemożliwia bezpieczne hamowanie po zmianie światła na czerwone. W praktyce tego typu usprawiedliwienie może w prawdzie obniżyć grzywnę sądownie do wysokości 55 €. Mimo to zgodnie z przepisami kierowca samochodu ciężarowego jest zobowiązany dopasować swoją prędkość tak, aby być w stanie bezpiecznie zahamować w przypadku zmiany światła z zielonego na żółte.

Niezachowanie odpowiednich odstępów

Szczególnie na autostradach można zaobserwować, jak często niezachowane są odpowiednie odstępy między samochodami ciężarowymi. Bezpiecznym odstępem dla pojazdów powyżej 3,5 t przy prędkości powyżej 50 km/h jest 50 m. Przy grzywnach z powodu niezachowania tego odstępu, kierowcy usprawiedliwiają się tym, że pojazd za nimi również nie zachowywał odpowiedniego odstępu. Mimo że to wytłumaczenie można byłoby ocenić jako okoliczność łagodzącą, ponieważ zachowanie odpowiedniego odstępu mogłoby zwiększyć ryzyko stłuczki z pojazdami jadącymi za ukaranym kierowcą, organy uprawnione do nałożenia grzywny oraz sądy nie przychylają się zazwyczaj do takiego tłumaczenia. Każdy kierowca odpowiedzialny jest jedynie za zachowanie odstępu do poprzedzającego go pojazdu. Kierowca, który uważa, że zbyt mały odstęp z tyłu może doprowadzić do stłuczki nie powinien przyspieszać tylko włączyć światło stopu, żeby zwrócić uwagę kierowcy pojazdu z tyłu na jego błędne zachowanie. Ponadto, kierowca na dłuższej trasie ma możliwość znacznie zmniejszyć swoją prędkość i dzięki temu zwiększyć odstęp między jego pojazdem a pojazdem poprzedzającym.

Za niska prędkość przy wyprzedzaniu innych pojazdów

Wyprzedzanie powinno odbywać się szybko i płynnie. Zbyt niska prędkość podczas tego manewru może prowadzić do zatamowania, a nawet zagrożenia ruchu. Za wyprzedzanie pojazdu ciężarowego przez inny pojazd ciężarowy poruszający się z nieznacznie wyższą prędkością niż pojazd wyprzedzany grozi grzywna w wysokości 80 € i jeden punkt karny. Nie ma sztywnych granic, jaka prędkość lub jaka różnica prędkości jest dopuszczalna, wszystko zależy od konkretnego przypadku. Według niedawnego orzeczenie sądu prędkość pojazdu wyprzedzającego nie jest za niska, jeżeli wyprzedzenie na autostradzie było możliwe w ciągu 45 sekund, co w tej sprawie oznaczało prędkość 80 km/h pojazdu wyprzedzającego i 70 km/h pojazdu wyprzedzanego. Jednak różnica 10 km/h między pojazdami nie zawsze będzie uznana za wystarczającą, szczególnie na autostradach. Natomiast na terenie zabudowanym, różnica prędkości w wys. 10 km/h jest z reguły wystarczająca, przy czteropasmowej drodze na terenie zabudowanym wystarczająca mogłaby być nawet różnica 5 km/h.

Stwarzanie przeszkód na drodze

Firmy transportowe, które przewożą części betonowe oraz inne ciężkie przedmioty muszą pilnować, aby nie znalazły się one na drodze i nie stanowiły zagrożenia dla ruchu. W przypadku nieprzestrzegania tego przepisu grozi grzywna w wysokości 60 € oraz jeden punkt karny. Możliwa jest próba odparcia zarzutów przez adwokata, szczególnie w przypadku wystawienia grzywny posiadaczowi pojazdu. W takiej sytuacji można argumentować, że nie był on w stanie nic zrobić, ponieważ poinstruował odpowiednio kierowcę, a kierowca był przeszkolony i dobrze wykwalifikowany i nie popełnił wcześniej takiego wykroczenia.

Nieprzestrzeganie przepisów socjalnych

Grzywną do 5.000 € zagrożone jest umyślne lub nieumyślne nieprzestrzeganie przez kierowcę przepisów dotyczących maksymalnego czasu kierowania pojazdem, a także wymaganych przerw w kierowaniu pojazdem. Również posiadacz pojazdu oraz firma zatrudniająca kierowcę zobowiązani są do dopilnowania przestrzegania tych przepisów przez kierowcę. Kolejnym wykroczeniem z tej kategorii jest umyślne lub nieumyślne umożliwienie użycia karty kierowcy przez osoby trzecie. Zazwyczaj nie pomaga usprawiedliwienie, że karta została użyta bez wiedzy i zgody kierowcy, ponieważ kierowca musi dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć takich sytuacji. Pracodawca kierowcy jest ponadto zobowiązany do kontroli czy karta kierowcy została włożona do tachografu.

Złamanie przepisów socjalnych jest zagrożone wysoką grzywny, ale nie punktami karnymi.

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Ewa Leźnicka

prawnik - Rechtsanwalt - Advokatas