BLOG

18 lis 2019

Korzystanie z telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych podczas prowadzenia pojazdu przez kierowców ciężarowych – część 2

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy
  • Uncategorized

(Foto von Marcin Jozwiak von Pexels)

Ustawodawca, o czym informowaliśmy w poprzednim ARTYKULE, rozszerzył obowiązujący wcześniej zakaz używania telefonu komórkowego na wszystkie urządzenia komunikacji, informacji i elektroniki użytkowej (laptopy, tablety, etc.). Wyeliminowało to często krytykowany sceptycyzm w kwestii wybiórczości stwarzania potencjalnego zagrożenia na drodze, jedynie poprzez niektóre urządzenia elektroniczne.

Koncepcja zakładająca techniczny postęp

23 ust. 1, lit. a zd. 2 StVO niemieckiego kodeksu drogowego (niem. StVO – Straßenverkehrsordnung) wyszczególnia określone rodzaje sprzętu elektronicznego, które zostały objęte nowym przepisem. Należy pamiętać, że podana ‘‘lista urządzeń’’ nie jest zamknięta, a sposób sformułowania przepisu przez ustawodawcę wskazuje na gotowość do nowelizacji wynikającą z postępu technologicznego. Zgodnie z brzmieniem ustawy, dotyczy ona także urządzeń, które nie są obecnie jeszcze dostępne na rynku, ale znajdują się w fazie projektowej.Zaostrzenie przepisów nie dotknęło takich czynności kierowcy jak odczytywanie utworu ze stacji radiowej czy aktualnie odtwarzanego utworu, używanie kamerki samochodowej lub korzystania z elektronicznego systemu parkowania. W tym ostatnim przypadku kierowca ”odczytuje‘’ jedynie informacje, które pomagają mu bezpiecznie kierować pojazdem. Warto zwrócić uwagę na fakt, że do momentu nowelizacji przepisów, korzystanie z urządzenia nawigacyjnego nie było jeszcze objęte regulacjami, a jedynie korzystanie z telefonu komórkowego jako urządzenia nawigacyjnego było istotne z punktu widzenia potencjalnych sankcji.

Wyjątki od zakazu używania urządzeń

Dokonując reformy § 23a StVO, ustawodawca określił również wyjątki od zakazu używania urządzeń elektronicznych. Zakaz więc nie dotyczy pojazdów nieruchomych, gdy silnik pozostaje całkowicie wyłączony (§ 23 ust. 1b nr 1). Oznacza to jednak, że zakaz powinien nadal obowiązywać, jeśli silnik jest wyłączony tylko za pomocą funkcji start-stop (zdanie 1b zdanie 2), gdyż w takich przypadkach, w których pojazd rusza natychmiast, nadal wymagana jest pełna koncentracja kierowcy. W konsekwencji tego, użytkownicy dróg stojący w korku lub oczekujący z innych powodów, nie mogą ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego korzystać z urządzeń elektronicznych, o których mówi ustawa.

Urządzenia elektroniczne w kabinie ciężarówki

Kierowca ciężarówki ma oczywiście prawo spoglądać, także w trakcie jazdy, na cyfrowy tachograf, przykładowo, aby upewnić się, jak długo może jechać, aby nie przekroczyć ustawowo przewidzianego czasu jazdy i odpoczynku. Jednak nawet tutaj odwrócenie uwagi od ruchu drogowego nie powinno trwać zbyt długo. Jeżeli kierowca otrzyma w czasie jazdy telefon od swojego przełożonego, może taką rozmowę przeprowadzić tylko wtedy, gdy użyje zestawu głośnomówiącego. Jeśli kierowca pojazdu ciężarowego korzysta podczas jazdy tabletu, na który otrzymuje regularnie wszelkie informacje na temat planowanego lub przeprowadzanego transportu, musi liczyć się z karą grzywny, w przypadku, gdy trzyma urządzenie w ręku. W przypadku, jeśli w użyciu jest uchwyt, a kierowca ma wolne ręce do obsługi czynności związanych z prowadzeniem pojazdu, korzystanie z tabletu jest dozwolone pod warunkiem, że zwraca on uwagę na urządzenie jedynie przez krótką chwilę, dostosowując swoją reakcję do warunków pogodowych i ulicznych z jednoczesnym obserwowaniem ruchu drogowego.W przyszłości kierowca ciężarówki będzie musiał wprowadzić cel podróży do urządzenia nawigacyjnego przed rozpoczęciem jazdy, tym bardziej że korzystanie z systemu nawigacyjnego w czasie jazdy będzie niedozwolone, jeśli rozproszenie kierowcy trwa kilka sekund.

Dopuszczalność korzystania z radia CB

Wiele pojazdów ciężarowych ma zainstalowane na stałe radia CB, które co do zasady również podlegają przepisom omówionym w obu artykułach. Tutaj ustawodawca przewidział przepisy przejściowe –  zgodnie z § 52 IV StVO, § 23 (1a) będzie obowiązywał w przypadku korzystania z urządzenia radiowego dopiero od 1 lipca 2020 r. Jednak od 01.07.2020 korzystanie z niego będzie zastrzeżone wyłącznie dla niektórych instytucji takich jak ochrona ludności, policja i służba celna, które zwolnione będą z przepisów wspomnianego rozporządzenia, o ile będzie to konieczne do wykonywania zadań urzędowych (§ 35 StVO).

Zachowanie po kontroli policyjnej

Wcześniejszy stan prawny zakładający, że korzystanie z urządzeń elektronicznych w czasie, gdy silnik pojazdu został wyłączony za pomocą funkcji start-stop, nie podlega sankcjom, uległ wraz z wejściem nowych przepisów znacznej modyfikacji. Ponadto od 01.07.2020 zmianie ulegnie też kwestia korzystania z radia CB Naruszenie nowych przepisów dotyczących używania urządzeń elektronicznych podczas jazdy może skutkować grzywną w wysokości 100 €. W przypadku spowodowania zagrożenia w ruchu lub uszkodzenie mienia przewidziane kary mogą być jeszcze bardziej dotkliwe. Jeżeli jednak podczas kontroli policyjnej, kierowca ciężarówki spotka się z zarzutem niedozwolonego korzystania z urządzeń elektronicznych w trakcie kierowania pojazdem, warto zastanowić się nad skorzystaniem z ustawowego prawa do milczenia (§§ 46 I OWiG, 136 I 2 StPO) oraz konsultacją z prawnikiem znającym się na niuansach prawa transportowego. Powyższe kroki zauważalnie zwiększają szanse na uniknięcie kary finansowej, ponieważ niewłaściwe postępowanie jest w praktyce trudne do udowodnienia.

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo