BLOG

11 lis 2019

Odpowiedzialność sprzedawców za błędy prawne ofert naniesione przez osoby trzecie na internetowej platformie sprzedaży Amazon – Marketplace

  • E-Commerce
  • Niemieckie prawo konkurencji
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Negative Space von Pexels)

Sprzedawcy od wielu lat oferujący swoje produkty za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży Amazon Marketplace, wiedzą, że pomimo wielkich możliwości marketingowych, transakcje handlowe na stronie Amazon nie są kwestią bezproblemową i obfitują w wiele prawnych potyczek. W ostatnich latach wiele orzeczeń sądowych dotyczyło tego, czy i do jakiego stopnia sprzedawcy odpowiedzialni są za naruszenia prawa w ofertach sprzedawanych przez nich produktów.

Mechanizmy oferowania produktów na platformie Amazon

Federalny Trybunał Sprawiedliwości musiał zmierzyć się z pytaniem, czy przedsiębiorca jest odpowiedzialny za późniejsze zmiany w opisie oferty nawet wtedy, gdy nastąpiły one bez jego wiedzy. W rozstrzyganej przez Trybunał sprawie pozwany sprzedawca umieścił ofertę sprzedaży myszy komputerowej na platformie Amazon Marketplace, wpisując w nagłówku ogłoszenia nazwę producenta „Oramics”. Miesiąc później właściciel znaku towarowego „TRIFOO”, zarejestrowanego po opublikowaniu oferty przez sprzedawcę zauważył, że w ofercie widnieje jego znak towarowy „TRIFOO”. Właściciel znaku towarowego „TRIFOO” złożył pozew przeciwko sprzedawcy, który zaoferował mysz komputerową na Amazon Marketplace. Aby jednak zrozumieć, jak mogło dojść do tej sytuacji, trzeba najpierw lepiej poznać mechanizmy oferowania produktów na platformie Amazon.

System ten działa w ten sposób, że pierwszy oferujący dany produkt sprzedawca zamieszcza ofertę wraz z istotnymi informacjami o produkcie takimi jak jego nazwa, producent czy marka. Każdy sprzedawca, który chce oferować ten sam produkt na Amazon Marketplace „dołącza” do istniejącej już oferty, przy czym ma on techniczną możliwość zmiany informacji o produkcie bez uprzedniego powiadomienia pierwszego sprzedawcy. Tak stało się w tym przypadku. Pozwany zamieścił ofertę sprzedaży myszy komputerowej, do której później dołączali inni przedsiębiorcy, a nieznany sprzedawca zmienił opis produktu.

Zapobieganie naruszeniom – regularna kontrola opisu oferowanych produktów

Sąd krajowy w Berlinie (niem. Landgericht – LG) pierwszej instancji przychylił się do wniosku powoda przeciwko sprzedawcy, który zaoferował mysz komputerową, bezprawnie używając znaku towarowego „TRIFOO” za pośrednictwem platformy Amazon Marketplace. Problem ten podobnie rozstrzygnął również Sąd Apelacyjny, zasądzając, że pozwany, umieszczając ofertę produktu na stronie Amazon, przyczynił się do naruszenia znaku towarowego, gdyż miał faktyczną możliwość niedopuszczenia do naruszenia poprzez zmianę opisu produktu. Sąd zadecydował, że każdy sprzedawca jest zobowiązany do sprawdzania i monitorowania swoich ofert, gdyż możliwość późniejszej zmiany opisów produktów jest problematyką dla sprzedawców powszechnie znaną.

Naruszenie znaku towarowego

Gdy sprawa trafiła ostatecznie przed Federalny Trybunał Sprawiedliwości, sąd zadecydował, że powód ma prawo do roszczenia o zaprzestanie (niem. Unterlassung) dochodzonego zgodnie z § 14 ust. 5 MarkenG (niemieckiego prawa znaków towarowych), gdyż sporna oferta „myszy Trifoo” naruszyła słowny znak towarowy w myśl §14 ust. 2 Nr. 1 ​​MarkenG.

Federalny Sąd Najwyższy potwierdził zatem orzeczenie sądu apelacyjnego; nie miało znaczenia, czy oskarżony był bezpośrednim sprawcą naruszenia znaku towarowego, ponieważ był – jak stwierdził sąd apelacyjny – osobą, która przyczyniła się do powstania naruszenia. Biorąc pod uwagę uzasadnione interesy konsumentów i właścicieli znaków towarowych zgodnie z uzasadnieniem wyroku sprzedawca oferujący towar na Amazon Marketplace jest prawnie zobligowany do tego, by opis produktu oraz podane znaki towarowe odpowiadały stanowi rzeczywistemu. Zobowiązanie do sprawdzania i monitorowania swoich ofert umieszczonych na platformie sprzedaży nie zagrażają według Trybunału modelowi biznesowemu pozwanego lub przedsiębiorstwu Amazon. Obowiązek sprawdzania i poprzez to zapobieganie ewentualnym naruszeniom wynika z faktu, że sama działalność sprzedawcy na Amazon Marketplace wiąże się z ryzykiem powstania naruszeń. Ponieważ na wspomnianej platformie sprzedaży oferty dotyczące konkretnego produktu mogą być dowolnie zmieniane przez innych oferujących, co jest powszechną i dobrze znaną kwestią w kręgach handlowców, istnieje ryzyko, że pierwotnie poprawne oferty mogą ulec zmianie w wyniku działań osób trzecich.

Podsumowanie

Według orzecznictwa sądów niemieckich sprzedawcy odpowiadają za błędy prawne oferty również wtedy, gdy jedynie ‘‘podłączyli się‘‘ pod istniejącą ofertę lub jeśli ich oferta została zmieniona przez innych sprzedawców. Aby uniknąć odpowiedzialności konieczne jest sprawdzanie ofert przed ‘‘podłączeniem‘‘ oraz regularna kontrola przez cały czas, kiedy oferta jest aktywna. Nierozstrzygnięta pozostała jednak kwestia, w jakich odstępach czasu sprzedawcy zobowiązani są kontrolować swoje ogłoszenia. Sądy argumentują, że nawet jeśli wymogi są wygórowane, są one równe dla wszystkich sprzedawców.

Autorzy

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Jolanta Krzemińska

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo