BLOG

29 kwi 2019

Niemieckie kary i nadpłaty myta za posiadanie manipulatorów instalacji AdBlue

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Markus Spiske temporausch.com von Pexels)

Problem z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji AdBlue znany jest zapewne każdemu przewoźnikowi. Ciągłe i kosztowne naprawy często nie przynoszą zamierzonego skutku. Po kilku kilometrach okazuje się, że problem nadal nie został rozwiązany a zakłady naprawcze, nawet te autoryzowane, rozkładają ręce. W związku z tym można mieć duże zrozumienie dla tych osób, które z braku innego opłacalnego rozwiązania decydują się na instalację manipulatora AdBlue.

Instalacja AdBlue a prawo niemieckie – wykroczenie skarbowe

Rozwiązanie, które z czysto ludzkiego punktu widzenia jest zrozumiałe, nie znajduje jednak zrozumienia ani taryfy ulgowej w niemieckim prawie. Instalacja AdBlue i prawidłowy pobór AdBlue ma na celu zmniejszenie spalin, które dostają się do środowiska. Niemiecki ustawodawca postanowił przyznać ulgę podatkową zgodnie z klasami emisji spalin od EURO 0 do EURO 6 (w formie upustu na myto) tym, którzy posiadają silniki nowszych generacji i dzięki temu przyczyniają się do mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Instalowanie manipulatorów AdBlue powoduje zaburzenie procesu spalania diesla i jednocześnie zredukowanego bądź całościowo wyłączonego spalania AdBlue w związku z czym produkcja spalin przy silnikach teoretycznie wyższych klas jest zbliżona do tej w silnikach o normie EURO 0. Jeśli więc podczas kontroli przez niemiecką policję, BAG (Bundesamt für Güterverkehr – urząd ds. nadzoru transportu; odpowiednik polskiej ITD), Zollamt (urząd celny) bądź inny urząd, wykryta zostanie manipulacja, pociąga ona za sobą poważne konsekwencje finansowe, gdyż należy ją klasyfikować m.in. jako quasi wykroczenie skarbowe.

Konsekwencje wykrycia nielegalnej instalacji

W związku z powyższym konsekwencje znalezienia manipulatora instalacji AdBlue są bardzo daleko idące. Pierwsze problemy to te, z którymi kierowca musi zmierzyć się na trasie. Urzędnicy kontrolujący sprawdzają w pierwszej kolejności, czy komputer pokładowy nie pokazuje błędów przy instalacji AdBlue. Jeśli urządzenie kontrolujące pokaże jakikolwiek błąd instalacji, urzędnicy mają prawo do dokładnego przebadania całego komputera pokładowego, jego rozkęcęcenia na części pierwsze bądź skierowania pojazdu do specjalistycznej stacji kontrolii pojazdów. W momencie kiedy instalacja manipulująca zostaje znaleziona, urząd ma prawo do skonfiskowania danego urządzenia na potrzeby dalszego postępowania. Kierowca ma wprawdzie prawo odmówić konfiskaty urządzenia manipulującego, skutek takiej odmowy jest jednak z reguły niewielki, gdyż konfiskata i tak nastąpi z tą wyłącznie różnicą, że policja będzie musiała w późniejszej fazie uzyskać decyzję prokuratury o jego trwałej konfiskacie. Po znalezieniu manipulatora przewoźnik i kierowca zmuszeni są do opłacenia wstępnej kaucji na poczet późniejszego mandatu. Z reguły areszt pieniężny to 500 EUR na kierowcę i 1000 EUR na przewoźnika.

Naprawa instalacji AdBlue – na co warto zwrócić uwagę

Ponadto przedsiębiorca może zdecydować się na naprawę instalacji AdBlue na miejscu w wyspecjalizowanym zakładzie (koszt naprawy może być znaczący jednak po skutecznej naprawie można kontynuuować jazdę), bądź na odholowanie pojazdu do dowolnego innego zakładu (np. w Polsce). Musi się on przy tym jednak liczyć się z tym, że dokumenty samochodu oraz rejestracje zostaną zabrane i przesłane do właściwego przewoźnikowi w jego macierzystym kraju urzędu drogowego. Warto pamiętać, że często przez nieznajomość przepisów przez ograny kontroli drogowej dokumenty wysyłane są najpierw do ambasady, a ta dopiero przesyła je do właściwego urzędu drogowego, co powoduje brak możliwości ich odzyskania nawet przez kilka tygodni. Należy mieć również na uwadze, że transport musi odbyć się na odpowiedniej platformie i nie przekraczać maksymalnych gabarytów – w przeciwnym wypadku potrzebne jest pozwolenie na (kosztowny) przejazd ponadgabarytowy! Po powrocie do kraju należy naprawić instalację AdBlue, a odpowiedni dokument przedstawić w urzędzie drogowym w celu odzyskania rejestracji. Bardziej ekonominczne wydaje się więc zlecenie naprawy na miejscu, aczkolwiek będzie to zapewne uzależnione od konkretnego przypadku.

Kary i nadpłaty myta za posiadanie manipulatorów instalacji AdBlue

Wielu przewoźników na tym etapie jest przekonych, że po opłaceniu kaucji (często mylona z finalnym madnatem) i naprawą instalacji AdBlue sprawa jest zakończona. Tym więsze jest zdziwienie jak po paru miesiącach otrzymują kolejne pisma z BAG, w których są informowani, że kara jest znacznie wyższa oraz dodatkwo policzone zostało wstecz myto i łączna suma wynosi kilkanaście bądź jeszcze więcej tysięcy euro. Czego niejeden przewoźnik również nie rozumie to to, że decyzję o poborze myta wstecz należy rozumieć jako decyzję skarbową, która wymagalna staje się od momentu jej wydania. Dlatego od chwili otrzymania decyzji BAG ma ona możliwość jej pełnej egzekucji. Największe zdziwienie przewoźników występuje wtedy, gdy przy kolejnej kontrolii policja bądź BAG dokonują aresztu pojazdu aż do momentu opłacenia kary i wstecz policzonego myta.

Podsumowanie

Sprawy dotyczące manipulacji instalacji AdBlue powinno się traktować w związku z tym bardzo poważnie i przed wystosowaniem jakiegokolwiek stanowiska do policji bądź BAG należy dokładnie zastanowić się na ile dane stanowisko może nam pomóc bądź pogorszyć sytuację, oraz przedstawienie jakich dokumentów i jakiej argumentacji może doprowadzić do (często nawet znacznego) pomniejszeszenia ustalonej kary. Bardziej niż w wielu innych sprawach związanych z karami wystawianymi przez BAG zaleca się  pójście o poradę do prawnika, gdyż nawet najdrobniejsze różnice przy przedstawieniu sprzeciwu mogą doprowadzić do znacznych, liczonych w tysiącach EUR, decyzji dotyczących płacenia finalnej kary. Próba załatwiania sprawy na własną rękę często kończy się podtrzymaniem decyzji, która może stać się prawomocna, z takim skutkiem, że od prawomocnej dezycji co do zasady nie przysługują już środki odwoławcze i nawet najlepszy prawnik nam już nie pomoże.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo