BLOG

08 paź 2018

Na co należy zwrócić uwagę zakładając firmę transportową w Niemczech?

  • Niemieckie prawo spółek
  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Pixabay von Pexels)

Dlaczego warto założyć firmę transportową/spedycyjną w Niemczech?

Najprościej odpowiedzieć jest na pytanie dotyczące założenia przedsiębiorstwa spedycyjnego. Jego założyciel musi spełnić te same wymagania, które dotyczą każdego innego typu prowadzenia działalności w branży usługowej z uwzględnieniem wymogów dotyczących konkretnej formy organizacyjno-prawnej: (m.in. rejestracja w urzędzie skarbowym /Finanzamt/ oraz urzędzie ds. działalności gospodarczych /Gewerbeamt/). Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie jest koniecznym uzyskanie licencji transportowej. Bezpośrednim argumentem przemawiającym za działaniem na rynku niemieckim jako spedytor będący niemieckim przedsiębiorcą (argumentem mającym jednocześnie przełożenie na firmy transportowe), jest możliwość wynegocjowania w praktyce wyższych cen frachtu, aniżeli z pozycji podmiotu zagranicznego.

Najistotniejszym argumentem na rzecz założenia firmy transportowej w Niemczech jest niepodleganie ograniczeniom kabotażowym. Zgodnie z aktualnymi raportami organizacji niemieckiej branży TSL, w drugim kwartale 2018 roku zapotrzebowanie na zlecenia transportowe przerosło w znacznym stopniu możliwości lokalnego sektora transportowego (uwzględniając jednocześnie kabotaże wykonywane przez firmy transportowe z innych krajów), w wyniku czego gros zleceń zostało wykonanych ze znacznym opóźnieniem lub co gorsza, nie zostało wykonanych w ogóle. Skutki tego procederu odczuwalne były i wciąż są, nawet dla przeciętnego niemieckiego konsumenta, przykładowo w licznych niemieckich supermarketach znacznie uszczupliła się liczba oferowanych napojów.

Ograniczenia dotyczące kabotażu

Zapotrzebowanie na usługi transportowe mogłoby zostać zaspokojone przez przewoźników z krajów takich jak Polska, Litwa, Czechy lub Rumunia, jednakże przedsiębiorcy z innych krajów, mimo posiadania wspólnotowych licencji transportowych muszą liczyć się z ograniczeniami dotyczącymi kabotażu. Obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych stanowią, że przewoźnicy z innego kraju członkowskiego UE mogą wykonać zaledwie trzy przewozy w ciągu siedmiu dni, od momentu wjazdu do danego kraju wraz z ładunkiem. Przyjmując, że przeciętne zlecenie transportowe dotyczy wyłącznie jednej, bądź kilku palet ładunku, dozwolone trzy rozładunki mogą zmusić przewoźnika do rozładowania zaledwie jednej (często nawet i nie całej) naczepy ładunku w trzy różne miejsca, co z kolei skutkować będzie koniecznością powrotu do kraju macierzystego.

Nieprzestrzeganie ograniczeń kabotażowych i jego konsekwencje

Przewoźnikowi za nieprzestrzeganie ograniczeń kabotażowych grozi kara pieniężna wynosząca od 1.250 EUR wzwyż (adresatem kary może być zarówno kierowca, przedsiębiorca jak i zarządca ruchu). Wysokość kary uzależniona jest od liczby wykonanych przewozów kabotażowych, posiadania lub braku wymaganej dokumentacji oraz faktu, czy ewentualne wykroczenie dokonane zostało w sposób umyślny. Firma transportowa posiadając europejską licencję transportową wydaną przez niemiecki organ, nie podlega krajowym ograniczeniom kabotażowym.

Wybór odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa

Niezwykle istotnym aspektem rozpoczęcia działalności jest wybór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej. Działalność gospodarczą w Niemczech można prowadzić, podobnie jak w Polsce, zarówno w formie spółki osobowej (np. jako spółka jawna /offene Handelsgesellschaft – oHG/ lub spółka komandytowa /Komanditgesellschaft – KG/ etc.), jednoosobowej działalności gospodarczej /Gewerbetreibender/, bądź w formie spółki kapitałowej (np. sp. z o.o. /Gesellschaft mit beschänkter Haftung – GmbH/ lub tzw. „małej” sp. z o.o. /Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt) – UG (haftungsbeschränkt)/).

Podobnie jak w polskim obrocie prawnym, najistotniejszym kryterium wyboru jest ograniczenie odpowiedzialności „właściciela” danej działalności. Decydując się na spółkę osobową jej wspólnik odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, natomiast w przypadku spółki kapitałowej,  odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości objętego kapitału zakładowego. Zakładając spółkę GmbH (sp. z o.o. prawa niemieckiego) należy ustalić kapitał zakładowy w wysokości minimum. 25.000 EUR (przy czym w celu zawiązania spółki wystarczy już wpłata połowy zadeklarowanej kwoty, tj. co najmniej 12.500 EUR). Alternatywą może być spółka UG (haftungsbeschränkt), potocznie zwana ,,małą‘‘ spółką GmbH. Spółka UG jest konstruktem będącym odmianą GmbH, z tą znaczącą różnicą, że kapitał zakładowy może wynosić już jedno euro. Spółka zobowiązana jest do przeznaczania 25 % zysków w skali roku na rzecz rezerwy kapitałowej, służącej docelowo podwyższeniu kapitału zakładowego do wysokości co najmniej 25.000 EUR i przekształcenia w klasyczną GmbH. Wykonując działalność w formie UG (haftungsbeschränkt) należy jednak liczyć się z tym, że potencjalni kontrahenci zwrócą uwagę na tą formę prawną i będą ją traktować jako mniej wiarygodną na rynku, bądź co gorsza, nie będą z nią w ogóle współpracować obawiając się ewentualnych problemów finansowych tejże firmy.

Opodatkowanie – co warto wziąć pod uwagę

Przedsiębiorca z Polski powinien mieć również na uwadze, że z racji złożoności kwestii opodatkowania, powinien uprzednio skonsultować skutki podatkowe z niemieckim doradcą podatkowym. Opodatkowanie zysku, dochodów, a także dywidend zależy w dużej mierze od kraju rezydencji podatkowej, wspólników lub osób fizycznych wykonujących samodzielną działalność gospodarczą, a także od mających zastosowanie postanowień polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo