BLOG

11 maj 2018

Kopiowanie tekstów reklamowych lub fotografii przez konkurencję w Niemczech

  • E-Commerce
  • Niemieckie prawo konkurencji

(Fot.: pexels.com)

Teksty reklamowe i zdjęcia produktów publikowane na stronach eSklepu są tymi czynnikami, które wyróżniają sklep spośród wielu innych, prowadzą do polepszenia wyników wyszukiwania w Internecie oraz raty konwersji. Często są one efektem istotnych nakładów na profesjonalną kampanię zdjęciową lub działalność agencji reklamowych. Kopiowanie tego typu treści przez konkurencję odczuwane jest przez właścicieli eSklepów jako kradzież. Pojawia się pytanie, jak temu zapobiec.

Naruszenie prawa autorskiego

Kopiowanie dobrze sformułowanych tekstów reklamowych przez konkurencję i wykorzystywanie ich do własnych celów może stanowić naruszenia prawa autorskiego. Zgodnie z niemiecką ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych [niem. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte], utwory językowe takie jak teksty oraz dzieła fotograficzne mogą podlegać ochronie, o ile stanowią osobistą twórczość intelektualną autora. Ochroną autorską cieszą się zdjęcia produktów już wtedy, kiedy ich twórca dokonał wyboru pod jakim kątem zdjęcie zostanie zrobione, w jaki sposób rozkłada się na zdjęciu światło i cień itp. W odniesieniu do tekstów reklamowych decydujące jest to, czy posiadają one specyfikę wykraczającą ponad codziennie używane sformułowania. Im tekst jest dłuższy tym większe szanse uznania jego ochrony prawnej.

Zabezpieczenie sytuacji dowodowej

W przypadku stwierdzenia kopiowania zdjęć lub tekstów przez konkurencję bardzo istotną rolę odgrywa udokumentowanie naruszeń. W tym celu wystarczy zrobić zrzuty ekranu na których widoczne są podważane treści i dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za stronę internetową na której stwierdzono naruszenia. Właściciel eSklepu powinien być w stanie przedłożyć umowę licencyjną autora zdjęć lub tekstów lub inne upoważnienie od autora.

Skierowanie upomnienia do konkurencji

W dalszym toku właściciel eSklepu może sam zwrócić się „nieformalnie“ do konkurencji o usunięcie chronionych treści ze stron jego sklepu. Niemniej jednak większość operatorów skorzysta z pomocy adwokata, który sporządzi profesjonalne upomnienie do strony przeciwnej. W ramach takiego upomnienia osoba naruszająca prawa autorskie wzywana jest do niezwłocznego usunięcia naruszenia poprzez usunięcie bezprawnych treści ze swojej strony internetowej. Ponadto pismem tym wzywa się konkurenta do złożenia tak zwanego oświadczenia o zaniechaniu [niem. Unterlassungserklärung], w ramach którego osoba ta zobowiązuje się pod groźbą kary umownej do zaniechania naruszeń w przyszłości. Poszkodowany właściciel może nadto domagać się udzielenia informacji na temat źródła i zakresu naruszeń, a następnie na tej podstawie dochodzić odszkodowania od osoby naruszającej prawa autorskie. Wysokość odszkodwania jest zależna od czasu trwania naruszenia, a także jego zakresu. Jeśli treści publikowane są nie tylko na stronie eSklepu konkurencji, ale również na portalach społecznościowych lub platformach sprzedażowych prowadzi to do wyższych roszczeń odszkodowawczych. Poszkodowanemu sprzedawcy przysługuje także roszczenie o zwrot poniesionych nakładów. Chodzi tutaj o koszty adwokackie, jakie poniósł właściciel eSklepu w związku z wystosowaniem upomnienia.

Jeżeli wezwana osoba naruszająca cudze prawa spełni wszystkie powyższe roszczenia, to znaczy: usunie naruszenie, złoży oświadczenie o zaniechaniu, zapłaci zadośćuczynienie i zwróci poniesione koszty, to cały konflikt zostaje w tym momencie zażegnany.

Konsekwencje braku reakcji na upomnienie

W sytuacji, gdy naruszający prawo autorskie konkurent w żaden sposób nie zareaguje na upomnienia to konieczne jest podjęcie działań sądowych. Wówczas składa się do właściwego sądu wniosek o wydanie nakazu sądowego. W ramach takiego nakazu sądowego, wobec osoby naruszającej cudze prawa autorskie, wydawany jest zakaz nielegalnego wykorzystywania w przyszłości dzieł autora pod groźbą kary grzywny. W bardzo pilnych sprawach możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego w trybie przyśpieszonym. W takim postępowaniu można w przeciągu tygodnia uzyskać nakaz sądowy.

Ze względu na częstą konieczność szybkiego podjęcia adekwatnych kroków wobec konkurencji, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Autor

Jolanta Krzemińska

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo