BLOG

01 mar 2018

Czy korzystając jako sprzedawca z platformy internetowej typu eBay lub Amazon potrzebuję regulaminu?

  • E-Commerce
  • Niemieckie prawo konkurencji

(Fot.: pexels.com)

Wymogi ustawowe

Ustawa nie nakłada na sprzedawcę obowiązku zamieszczania regulaminu ani tak zwanych ogólnych warunków handlowych (niem. allgemeine Geschäftsbedingungen). Ogóle warunki handlowe są, w przeciwieństwie do umów indywidualnych, już sformułowanymi warunkami umowy, z których może korzystać sprzedawca zawierając większą liczbę umów. Jednakże w przypadku sprzedaży na odległość sprzedawca jest zobligowany do udzielenia kupującemu szeregu pouczeń i informacji przed zawarciem umowy. Informacje te dotyczą między innymi finalizacji umowy, oferowanych metod płatności, szczegółów dotyczących dostawy towaru, kosztów przesyłki w przypadku odstąpienia od umowy, kwestii związanych z dostawą towaru, a także języka umowy. Przedmiotem ogólnych warunków handlowych mogą być także postanowienia dotyczące gwarancji czy odpowiedzialności. Z tego względu rozsądnym rozwiązaniem jest realizacja tych obowiązków w ramach ogólnych warunków handlowych (= regulaminu). Istnieje zatem pośredni obowiązek zamieszczania ogólnych warunków handlowych.

Różne uwarunkowania na różnych platformach sprzedażowych

Korzystanie z tych samych ogólnych warunków handlowych w sklepie stacjonarnym, sklepie internetowym oraz na platformach internetowych typu eBay czy Amazon nie jest możliwe. Konsekwencją tego mogą być upomnienia (niem. Abmahnung). Same sposoby zawierania umów i ich realizacji w poszczególnych rodzajach sklepów są odmienne. W sklepie internetowym oferowane są ceny stałe, natomiast na platformach internetowych typu eBay możliwe są różne opcje: licytacja ceny, zamieszczenie ceny stałej czy propozycja ceny.

Włączenie regulaminu do umowy

Ogólne warunki handlowe będą tylko wtedy elementem umowy zawieranej pomiędzy sprzedawcą a kupującym, jeżeli przed jej zawarciem sprzedający w wyraźny sposób zwróci na nie uwagę kupującemu i stworzy mu możliwość zapoznania się z nimi. Platforma internetowa eBay przewiduje możliwość zamieszczenia przez sprzedających własnych ogólnych warunków handlowych w ramach opisu produktu w polu „informacje prawne sprzedawcy” (niem. „rechtliche Informationen des Verkäufers”).

Regulaminy innych sprzedawców

Dostępny jest szereg bezpłatnych wzorów ogólnych warunków handlowych, z których niejednokrotnie korzystają sprzedający. Należy jednak zachować czujność sięgając po takie rozwiązania, ponieważ niekiedy mogą być one przestarzałe bądź zawierać braki. Konsekwencje takich uchybień poniesie jednak sprzedawca. Podobnie niekorzystne w skutkach może okazać się kopiowanie cudzych ogólnych warunków handlowych, chociażby z tego względu, że również mogą zawierać błędy.

Mając na uwadze powyższe względy należy uznać, że najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie indywidualnych, dopasowanych do rodzaju prowadzonej działalności, ogólnych warunków handlowych. Tworząc własne ogólne warunki handlowe sprzedawca musi uważać na to, by były one zgodne z ogólnymi warunkami handlowymi eBay, Amazon, bądź innej platformy, z której korzysta.

Ryzyko braku regulaminu – ryzyko regulaminu zawierającego klauzule niedozwolone

Brak regulaminu, a w konsekwencji niespełnienie obowiązków informacyjnych, może skutkować otrzymaniem kosztownego upomnienia. Z drugiej strony zamieszczenie klauzul niedopuszczalnych w regulaminie może również skutkować upomnieniem. Przykładem klauzuli niedopuszczalnej jest klauzula uprawniająca sprzedającego do częściowej dostawy towaru. Pole działania sprzedawcy tworzącego regulamin do sklepu internetowego jest zarysowane ustawowymi minimalnymi wymogami informacyjnymi z jednej strony a klauzulami niedozwolonymi z drugiej strony. Warto podkreślić, że możliwość zamieszczania regulaminu stanowi dla przedsiębiorców zaletę, gdyż mogą oni regulować pewne kwestie w sposób dla siebie korzystniejszy.

Decydując się na wystawianie swoich ofert jako sprzedawca na platformach internetowych typu eBay czy Amazon warto wcześniej zasięgnąć porady prawnej celem uniknięcia późniejszych konsekwencji finansowych czy prawnych na skutek niespełnienia lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

Autor

Jolanta Krzemińska

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo