BLOG

28 lis 2017

Odciążenia podatkowe w Niemczech związane ze zmianami w 2017 roku

  • Niemieckie prawo podatkowe

(Fot.: pexels.com)

Zmiany w prawie podatkowym w roku 2017

W 2017 roku w Niemczech wchodzą w życie zmiany w prawie podatkowym oraz w kwotach wolnych od podatków. Osoby fizyczne, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Niemiec lub osoby, które przebywają w Niemczech na stałe (tj. dłużej niż 183 dni w roku podatkowym) podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.  Temu obowiązkowi podlegają także osoby, które nie posiadają w Niemczech stałego miejsca zamieszkania lub pobytu i posiadają nawiązany stosunek pracy z krajową osobą prawną prawa publicznego oraz otrzymują wynagrodzenie z budżetu. Można również złożyć wniosek o podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Prawo to przysługuje zagranicznym osobom fizycznym, które nie posiadają na terenie Niemiec miejsca zamieszkania lub pobytu, ale 90% uzyskanych przez nie dochodów podlega opodatkowaniu na zasadach ustawy o niemieckim podatku dochodowym. Jednakże mogą to być wyłącznie osoby posiadające miejsce zamieszkania lub pobytu w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Podatnikom, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przysługują odliczenia.

Kwota wolna od podatku w Niemczech z tytułu posiadania dzieci oraz dodatek rodzinny od 2017 roku

2017 rok przynosi w Niemczech podniesienie kwoty wolnej od podatku na dzieci o 108 Euro. Oznacza to, że aktualnie kwota wolna od tego podatku będzie wynosiła 2 412 Euro. W 2018 roku planowane jest kolejne podniesienie – o dodatkowe 72 Euro. Dodatek przysługujący na dzieci zostanie podniesiony o 10 Euro na jedno dziecko. Ponadto do kwoty wolnej przyznana zostaje kwota wolna z tytuły opieki i wychowania lub konieczności nauki w wysokości 1 320 Euro na jedno dziecko. Sumy te są uwzględniane wyłącznie w sytuacjach, gdy są one korzystniejsze – według opinii Finanzamt – niż kwota Kindergeld. W przypadku zasiłku rodzinnego Kindergeld również zachodzą zmiany. Od 2017 roku rodzice otrzymają o 2 Euro więcej na dziecko. Łącznie suma kwot wolnych od podatku w przeliczeniu na jedno dziecko może wynieść 7 356 Euro.

Kwota wolna od podatku w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci

W przypadku kwot wolnych od podatku przysługujących osobom samotnie wychowującym dzieci niemiecki ustawodawca nie przewidział żadnych zmian. W dalszym ciągu będzie ona wynosiła 1 908 Euro. Przy każdym kolejnym dziecku wzrasta o 240 Euro.

Kwoty wolne od podatku w 2017 roku, które można uzyskać po złożeniu wniosku

W Niemczech każdemu pracownikowi przysługują automatyczne kwoty wolne od podatku tj. takie, o które nie musi wnioskować. Dodatkowo można zawnioskować o dodatkowe ulgi. Między innymi są to koszty dojazdu w kwocie 0,3 Euro/km w przypadku samochodów osobowych, 0,2 Euro/km w przypadku motocykli lub, w przypadku dojazdu do pracy transportem publicznym, pełne pokrycie kosztów. Jeżeli pracownik zmuszony jest do pracy z miejsca swojego zamieszkania, ponieważ pracodawca nie jest w stanie zapewnić mu innego pomieszczenia, może wnioskować o przyznanie mu kwoty wolnej od podatku do 1 250 Euro rocznie.  W sytuacji, gdy podatnik zmuszony jest do utrzymywania byłego partnera, może wnioskować maksymalnie o 13 805 Euro oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku kosztów opieki nad dzieckiem do 14 roku życia są to dwie trzecie opłaty za przedszkole lub wynagrodzenia opiekunki, jednak nie więcej niż 4 000 Euro.

Zmiany w opodatkowaniu składki na rentę zakładową

Podatnicy, którzy ze swojego wynagrodzenia uiszczają składki na rentę zakładową, zwolnieni są od płacenia podatku od tej części swojej wypłaty. W 2017 roku kwota zwolniona od podatku wyniesie do 3 048 Euro w skali rocznej lub do 254 Euro miesięcznie.

Zmiany w przypadku zimnej progresji

Zimna progresja to metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl której procent płaconego podatku rośnie wraz ze wzrostem dochodu podatnika. Oznacza to, że podatnik, którego dochód jest wyższy  będzie odprowadzał większą jego część niż podatnik zarabiający mniej. W 2017 roku zimna progresja ma ulec redukcji. Ma ona zostać osiągnięta poprzez uwzględnienie stopy wzrostu inflacji w taryfach podatkowych. Dzięki temu pracownik, który otrzyma podwyżkę będzie w stanie rzeczywiście ją odczuć. Do tej pory pochłaniały ją podatki oraz inflacja.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo